Sony: Ett svart hål

Jobbat en tid med scenarios. Hade en tes: Intresset för scenarios borde öka  när osäkerheten i både världen och affärsvärlden verkar öka – och att det borde kunna gå att visa rent konkret på något sätt.

Klassiskt. Finns inte en bok om strategi som inte pratar om scenarios.

Man kan tänka på Sonys stora miss. Varför var det inte de som gjorde I-Poden, I-Phonen och I-Paden? Hade alla förutsättningarna. Nu verkar ha fastnat i ett svart hål.

Fel scenario-tänk?

Valde energiområdet för tesen. Det område där scenarios som sådant gjordes stort i näringslivet. Oljekrisen på 70-talet tvingade fram den typen av tankar. Manifesterat tex av boken “The art of the long View” av Peter Schwartz – mannen som en gång på tiden var just chef för Shells globalt, än idag, påfallande världskända scenario-think-tank. Finns ingen större konsultlåda, eller akademiker, inom strategi-området av rang som inte känner till den saken.

Fick in en artikel på en akademiker-konferens baserat på genomläsning av en stor mängd akademiska publicerade journal-artiklar om just scenarios – ända sedan 1970-talet. Många artiklar som lästes en stund.

Upptäckte dock redan då, till viss förvåning: i nästan ingen av dessa artiklar refereras till personer som finns i näringslivet. Knappast ens Shell eller Schwartz som nämndes.

Kändes som ett svart hål däremellan.

Akademin för sig. Näringslivet för sig.

Lät den saken ligga åt sidan en stund.

Hade sen lite tid över och tänkte igår kolla upp “motsatsen” – dvs hur stor användning görs av den Akademiska “scenario-verksamheten” ute i näringslivet egentligen.

Tänkte konsultfirman Global Business Network kunde antyda svaret (Se böcker). GBN är bildat bla av just Schwartz och påfallande globalt känt just för sitt scenario-tänk. Ett mått på deras verksamhet är för övrigt att GBN numera ingår i Monitor Group – den amerikanska Harvard Business-strategiforskaren Michael Porters påfallande “coola” konsultlåda. Han som är kändast i sånt med strategi kan man hävda. Bara han i sig förresten rätt intressant att just följa. Troligen ingen slump att han inte skriver så mycket längre om “Competitive strategi” – utan senaste boken om “Redefining Health Care”.

Kunde dock nästan inte hitta någon som helst koppling mellan GBNs verksamhet och något akademikernamn som publicerat sig akademiskt inom Scenarios. Däremot fanns faktiskt ett antal akademiker i GBNs nätverk – från olika områden, inte minst inom teknik. Men ingen som kunde kännas igen från kretsen artiklar som jag har läst.

Tänkte den här slutsatsen: visst verkar det finnas akademiker som är intresserade av scenarios – dessutom praktiskt inblandade. Men verkar inte finnas någon av just dem som fått för sig att skriva om saken rent akademiskt däremot. Och just de som skriver om saken rent akademiskt verkar i sin tur inte “finnas där ute” rent praktiskt.

Kändes allt mer som att här finns ett STORT svart hål.

Någon borde ha tillräcklig fantasi att ta på sig att fylla i det där hålet.

Upptäckte dock när jag surfade runt det här Schwartz-klippet från en Economist-konferens i London bara för en månad sedan. Otroligt spännande sak – bland annat eftersom han pratar om just Sonys misstag: PeterSchwartsScenarioTänk (Man får tratta sig ner till rubriken till höger “Tools: Rethinking your strategy…” –  går inte att skapa direkt-länk)

Är det en slump att han nästan pratar sig trött för vikten av ordet “fantasi”?

Borde inte någon uppmärksamma världen om just sånt här?

Sony till exempel?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat