Tieto Räddat från Grundstötning

Konsultbolagen anammar nya metoder. Agilt och Lean två exempel på sånt.

Men varför gå så långt som att nu köra Teito helt utan VD?

Enstaka händelser av lite större slag i näringslivet är ofta extremt spännande. Den här från i veckans Computer Sweden: “Tietos VD får sparken”.

Lönsamheten i IT-konsultvärlden inte riktigt som förut. Timpriserna har sjunkit i förhållande till för 10 år sedan. Kundernas möjligheter att köpa från annan plats har nu ändrats. Pratet om billiga programmerare – från Indien etc – kanske inte har slagit igenom fullt ut. Men. Det spelar roll. Konkurrenterna är dessutom många på hemmaplan – det vet kunderna om.

Samtidigt högkonjunktur, nu. Men det är ju nu. Och utveckling av verksamhet måste många gånger ske, i går. Eller i förrgår.

Tietos VD har uppenbarligen fått byta. Troligen på grund av det som Inte skedde i förrgår.

Rekrytering av ny pågår men ingen finns klar (leder till ytterligare tankar. Varför byta när ingen ny finns på plats? Varför så bråttom helt plötsligt?)

“Otillräcklig finansiell och verksamhetsmässig utveckling” är information enligt CS som citerar företaget självt. Att fundera på kanske?

Enligt artikeln erinras att VD, som nu har fått gå, redan förra året förutspådde att 40 % av de anställda skulle arbeta från lågkostnadsländer år 2012.

Vdar och styrelser är ofta rätt kloka. Vet nog ofta just vad som händer. Om inte annat: låt oss hoppas på så.

För, låt säga 10 år sedan var det nog lite radikalt att peka på framtida effekten av lågkostnadsländernas frammarsch. Det finns hissnande berättelser om höga konsultchefer på studieresa i Indien som kom hem gråa i ansiktet av upptäckter av världen. Men idag förvånar man nog ingen med sånt (om dock med en del annat – men det är för annan dag att tänka på).

Så, att säga att sånt här skulle räcka som förklaring av Tietos VD byte?

Var det kanske så här: Ägarna bakom Tieto vill ha en viss avkastning dessutom Nu. De vill också ha en viss verksamhetsförändring. Den utveckling som talats var man alltså kanske/troligen helt helt helt överens om.

Så varför då byta VD? Den saken är väl på gång?

Kan det istället vara helt enkelt så här:

1. Stora företag är oftast jämförbara med oljetankers.
2. Det tar Extremt lång tid att svänga en oljetanker.
3. Svänger man för sent, går man på grund. Svänger man för tidigt, kan man också gå på grund. Grynnor måste man se många mil i förväg.

När en styrelse börjar känna känslor (känslor!) av tänkbar framtida grundstötning är det kanske inte helt ovanligt att VD byts ut?

Ovanpå det skall en VD också balansera med vad de anställda tänker, tycker och vill. En konsultfirma utan anställda är ju inte så mycket att ha. Och alla anställda har kanske inte varit i Indien själva. De kanske ser något helt annat i farvattnen framför.

VDjobbet = ett reptrick och balansgång på slak lina?
VD-metafor = att köra en oljetanker?
VD-grundkurs = många VDar, styrelser är insatta i detta?

Ändå…

Metaforen just oljetanker för det annars så vanliga ordet “företags-strategi” är många gånger exceptionellt användbar. Notera det här klippet hur smidigt och mjukt saken går. Dessutom i totalt kontrollerad miljö? Ser inte alla bredvid vad som händer? Går inte början hur smidigt som helst? Nästan som stillbilder. Men ändå så herreje det som händer:

Kan det vara en slump att en sökning på Amazon av orden “Oil + Tanker + Management” leder fram till den fantastiskt spännande Change-Management-författaren och MIT-forskaren Peter Senges bok “The Fifth Discipline”?

Så med allt detta funderande återstår ÄNDÅ ett antal frågor. Gick det för fort eller för långsamt i förändringen av Tieto? Gick det för långsamt för ägarna men för fort för de anställda? Försökte man svänga för tidigt eller för sent? Och förresten: vem är det egentligen som är “man” här?

För mycket, för lite – Agilt eller Lean?

Och appropå det: vad menas med sådana ord? Nog finns volymer böcker om sånt, men vadå?

Eller var det någonting helt helt helt Annat som hände?

Kanske VD som istället bytte styrelse?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat