Oljepriset, Statoil och Japan: 20 eller 200 Dollar?

Nu kommer nya prognoser. Kommer priset att stiga kraftigt? Och om så: vad händer då?

För bara ca 5 år sedan (när priset låg en bit under 100) pratades  om “skräckscenariot 100”. En tanke som låg bakom: ett  “ekvivalens-resonemang” i förhållande till 70-talskrisen. I figuren nedan, lånad av Fabian Levihn och Stefan Tongur på KTH, kan tanken kläs i figur. Bilden visar priset i dollar per fat över tid – omräknat i prisnivån år 2009 (Siffrorna framåt är IEAs prognos 2030. Figuren bygger inte alls på unika data. Liknande har presenterats förut). Tanken med “skräckscenariot 100” var: vid 100 dollar DÅ blir det riktiga problem. För det hade vi ju faktiskt på 70-talet!
Och med det som startpunkt: Vad händer då nu?Figurer med siffror: spännande att tänka på?

Här ett försök kring just den här:

  • Hur kommer det sig då att ingen lagrade bensin hemma i garaget för bara något år sedan?

Bloggen kunde i alla fall inte se att någon gjorde just det – ändå blev ju priset 100 dollar (och är just nu dessutom en liten bit över 100 dollar).

Konstig fråga? Kanske inte alls egentligen, eftersom:

  1. De av oss som hade föräldrar “då” (på 70-talet) kommer ju ihåg situationen “då”.
  2. Jämförelsen med pratet om priset “nu” bygger ju på “då”. Och “då” lagrades bensin i garagen.
  3. Och i figuren antas ju “nu” vara omräknat till “då”.

Eller tänker bloggen helt fel?

Ja. Hur går den saken ihop?

Svaret på varför inte så många av oss lagrade bensin hemma i garaget bara för något år sedan ligger nog dock kanske egentligen i att FRÅGAN I SIG är FEL ställd. Landet “nu” ser helt enkelt inte ut som landet “då”. Oljeberoendet är tex annorlunda “nu” än “då”. Ekonomin i stor är inte “nu” som “då”. Osv osv osv.

Det går  inte riktigt att göra helt isolerade jämförelser “hur som helst”. Bara är i kurvornas värld som kurvor lever i vakuum

Det är en konst i sig att ställa RÄTT frågor.

Så, för att knyta ihop något:

1. Oljepriset högt, eller lågt – i förhållande till vad?

2. Detta med “oskyldiga kurvor” – en spännande sak?

3. Vad blir då rätt typ av fråga just här?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat