Adobe skär guld på Skatteverket

Kan det vara en slump att aktörer av typen Skatteverket är bland de aktörer i den statliga sfären som är mest e-ifierade?

I år beräknas fler svenskar än någonsin e-deklarera. Vad kan den saken bero på?

När man möter andra myndigheter kan man ju som motsats närmast fascineras över hur långsamt digitaliseringen har gått – hittills.

Är det förresten inte så att det är lättast att digitalisera arbetsmoment som är repetitiva?

Och är det inte också så att det kan vara genuint svårt att hitta skattehandläggare nuförtiden?

Är det vidare sen inte samtidigt så att besparingen som ligger i att digitalisera hanteringen av just deklarationer kan vara enorm?

Är det inte också därför man här – tex i kombination med Tullverket, Bolagsverket och liknande myndigheter – hittar en påfallande begriplig logik till att vissa statliga ting digitaliseras bra mycket snabbare än annat?

Och om så: kan man då inte prognosticera vilka verksamheter – oavsett om det är i MyndighetsSverige eller NäringslivsSverige – som kan kommas att ha allra högst produktivitet framöver? I alla fall latent så.

Bill Lewis, tidigare chef för McKinsey Global Institute, skrev en gång den spännande boken “The Power of Productivity”. Han hade några enkla teser: verksamheter som var starkt konkurrensutsatta hade högre produktivitet än andra. En annan tes var: verksamheter som utsattes för högt konkurrenstryck var mer benägna att ta till sig IT i olika former, än andra. För många verksamheter är det väl ändå just det som IT – just är.

Han visade sen också upp hur otroligt viktiga konkurrensutsättningen av ett antal branscher i USA under 1970-talet var för just det amerikanska IT-undret. Kort sagt: Bill Gates och andras kunder var många gånger de verksamheter som pressades hårt genom just att de konkurrensutsattes (Handeln, Bankerna, Flygbolagen, Teleoperatörer osv).

Är inte det en liten annan facett på det amerikanska IT-undret än den annars så vanliga historien “Ett gäng kreativa killar i USA som utvecklade massa ny IT och som sedan alla bara köpte”?

Och: Hur skulle därmed produktiviteten kunna utvecklas ÄNNU MER om man nu konkurrensutsatte Skatteverket, Bolagsverket och andra?

Som om den saken ens vore möjlig vill säga.

Och med det som tanke kan man kanske också undra om inte därmed aktörer av typen Adobe – de som äger “PDF-formatet”, den sak som i många blankettvärldar av idag nästan är monopolliknande standard – är bland de som skulle vinna som mest på saken?

Det finns väl ett gammal fint uttryck: problem är uppfinningens och lösningens moder?

Eller hette det nöden…

Var det den saken som Skatteverket tänkte när de började ge oss medborgare chansen att e-deklarera?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat