Nordeas klimatmatte

Med tanke på omfattningen i klimatfrågan: kan man klimatsäkra sitt huslån på Nordea? Kanske rent av koppla räntenivån till grundvattennivån under huset?

Ovanligt soligt i helgen kombinerat med banklån därhemma då tänker så här:

Alla finansaktörer kan matte. Aktuarierna internt: kungar på firman att räkna på risk. Och nu talar vi extremt mycket mattekunskap. Lång bortom plus o minus. Statistik. Förmågan att sätta siffror – på ord och sånt som sker, eller inte sker. Kärnkunnande för en finansiell aktör som livnär sig på att sälja produkter som innehåller just risk – vilket alltså gäller för alla lån på marknaden. Ju högre risk desto högre ränta till kunderna. Ju lägre risk desto större sannolikhet för förlust men å andra sidan möjligheter att ge kunderna lägre ränta och därmed ta större marknadsandelar. Den som sen kan vara bäst på att bedöma risken i förhållande till kundernas verkliga faktiska händelser kan latent göra väldigt goda affärer.

Med väldigt många lån blir den saken just väldigt matematik.

Antag sen att: klimatet faktiskt håller på att förändras. Många, för att nästan inte säga nästan alla, säger ju så.

Om så: då kan väl vissa av gårdagens lån, för en bank, helt plötsligt bli olönsamma? Och andra tvärtom? Högre grundvattennivå än igår, flera översvämningar, hus som sjunker i värde o därmed inte kan belånas som igår tex. Eller lägre grundvattennivå med allt vad den saken kan medföra för det banklån som banken nyligen gav.

För att sen inte nämna hur en sådan sak skulle påverka försäkringsbolagen.

Om så kan man väl även tänka sig storförluster framöver – eller precis tvärtom?

Eller latent sett att här, just nu, finns extremt stora spännande affärsmöjligheter för den som räknar “rätt”.

För bankerna räknar väl på sånt här just nu?

Är det faktum att flera bankers chefsekonomer de senare åren intresserat sig för just klimatfrågan tex tecken på just det? Det har skrivits böcker om saken av just dem.

Om så: kan jag då redan idag ringa till banken här ovan och be att få koppla räntan på huslånet till grundvattensnivån där hemma?

Det handlar väl bara om att kunna bedöma en risk?

Och de kan väl räkna på sånt?

Det är väl för övrigt delvis där som själva grundargumentet till att anlita dem som kund finns? Dvs att deras förmåga att räkna på risken, och sen balansera av den med andra kunder de har, är det som jag betalar för som kund.

Annars kunde man väl lika göra upp sina bankaffärer med grannarna och övriga bekanta direkt själv?

Fast förresten: om vi själva bara lär oss att bedöma riskerna – det är ju faktiskt just nu vi som vet mer om vår egen grundvattennivå än bankerna kan jag tro (i alla fall hemma hos ig) – kanske det kan vara möjligt redan nu att sno ihop ett banklån helt själva. De flesta har ju bekanta som inte exakt samtidigt behöver låna nya pengar. Och då slipper jag ringa banken överhuvudtaget just nu.

Eller så är måttet på bankernas interna klimamattekunnande – högt eller lågt (jag tror på lågt) – en bra mätare för hur mycket bankerna själva tror att klimatfrågan har anammats i finanskretsar.

Och ovanpå det: är det någon som känner någon själv som skulle vilja klimatsäkra sitt banklån? Om inte kanske inte så många av oss egentligen egentligen egentligen tror att klimatfrågan finns – annat som fråga (fast utan klimat) då förstås.

Om så skulle det kunna bli väldigt synd om både oss kunder och de där bankerna om den trots allt faktiskt finns framöver.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat