Ungdomar på Campustel kör över statens Nordea

Hur kunde det komma sig att ett gäng unga teknologer för ett antal år sedan kunde starta en teleoperatör och sen på bara några få år kratta åt sig dryga 100 000 kunder och sedan ett antal miljoner på fickan när Vodaphone köpte saken? Vodaphone – en väl etablerad aktör på marknaden. Och vad händer härnäst? Bankbranschen?

Är inte världen rätt typisk ibland? Nya saker skall alltid komma från platser vi sällan tänker på.

Antag så här:

Du är student på ett universitetsområde i Sverige av idag. Då är man bland ca drygt 100 000 ungdomar.

Är inte det en rätt stor intressant målgrupp?

Framför allt av det enkla skälet att närmare 50 % av dagens ungdomar av idag studerar på ett universitet?

På få platser kan man alltså hitta en lika stor koncentration av tänkbara “Kunder” på en och samma plats. Dessutom: den här målgruppen är i många stycken rätt homogen så den kan i flera stycken behandla som just “Lika”. Ovanpå det är det, lite längre fram i livet, en målgrupp som växer i betydelse. När den här målgruppen flyttar hemifrån, gifter sig, får ett fastjobb kommer den köpa bilar, ta huslån osv. Och då är det väl inte fel att ha knutit upp den i förväg – innan alla konkurrenter kommer dit?

Vad vet man då som fullkomligt självklart gällande just telefoni – dvs om man är universitetsstudent?

Att man i stor utsträckning ringer till sina kompisar.

Och var är dem någonstans?

På Campus de också.

Så vad skulle då hända om man ringde till TeliaSonera och bad (man har lagen på sin sida) att få bli sk “virtuell teleoperatör”? Och sen att man gjorde en prismodell där det var helt gratis att ringa inom Campus-området men däremot dyrt om man ringde utanför Campus. På så sätt skulle man ju kunna ersätta TeliaSonera som upplät nätet helt enkelt. Skulle man inte då få rätt många kunder rätt fort?

Och sen bara sitta och vänta till dess Vodaphone ringer och ber om att få köpa upp kundstocken?

Fast förresten.

Var det inte den saken som CampusTel just gjorde?

Det var väl just det…

Men varför klarade inte Vodaphone av den saken själva? Några hypoteser:

1. Det är för dem en för liten affär så de såg kanske inte chansen?

2. De kanske inte kunde kundsegmentet tillräckligt väl?

3. De hade kanske inte heller kundkontakten?

Stora aktörer – stora tankar – stora affärer – stora fokus. Långsamma.

Små aktörer – mindre tankar – mindre affärer – mindre fokus. Snabba.

Och sen kan man undra: hur mycket mer saker av sånt här slag skulle vara möjliga att göra idag?

Starta en bank gentemot precis samma målgrupp?

Unga människor har svårt att få lån, tex till bostad, medan de studerar. Just när de vill ha saken. Strax efter att de sedan har tagit examen och fått ett fastjobb: då får de lånet.

De får sällan lån av dig eftersom de saknar säkerhet. Men alla vet att en välutbildad person är rätt säker. Så varför inte ge dem lånet just veckan innan de tar examen?

Å andra sidan: de som har föräldrar pantsätter dem och ordnar saken den vägen just nu.

Men det kundsegment som inte har sådana föräldrar? Eller de som rent av inte ens vill koppla in sina föräldrar?

Är risken gentemot den målgruppen egentligen så där jättestor?

Troligen inte.

Men varför skulle de stora aktörerna bry sig om dem?

Och förresten: hur skulle de ens kunna den saken – i jämförelse med ett gäng ungdomar som redan känner varandra?

Finns det förresten inte ett gammalt fint uttryck: att lösa sina egna problem kan ibland utveckla en hel verksamhet.

Kan man rent av föreställa sig att grunden till Campustel var rätt lik Facebook – dvs att hålla reda på kompisarna har ett visst värde?

Och en sak värd att lösa? Och förresten sen tjäna en hacka på vägen?

Så vad är Egentligen problemet med den här tanken?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat