Wikileaks attackerar konsultbolagen

Knowledge Management är ett område som varit på tapeten i konsultsvängen rätt länge. Ofta manifesterat av aktiviteter hos konsultbolagen som handlar om att “burka i datorn” sån kunskap som kan anses som kritiskt viktigt att andra internt får ta del av. Långt från alla dessa interna knowledge managementsystem har ansetts som framgångsrika. Andra typer av aktörer är däremot fruktansvärt duktiga på att få hävstång på det material som de har “burkat”.

Med det som bakgrund: kanske dessa konsultbolags Knowledge Management-projekt kan hämta någonting relevant genom att analysera hur Wikileaks fungerar. Tricket ligger troligen i att fundera över vad som får någon av använda en källa. Anställda hittar inte så lätt det som de behöver och arkivstrukturerna kan bli ogenomträngliga på konsultfirmorna. Kunskapen som finns i systemen kommer helt enkelt inte till användning alla gånger.

Ordet Användbarhet kan säkert vara användbart i sammanhanget.

Kanske mao kan vara värt att kolla in: Wikileaks?

Historiskt har näringslivet mången gång vunnit på att Benchmarka med andra – som inspiration om inte annat. Och det torde knappast finnas skäl att anta att man, bara för att man jämför sig med en viss verksamhets delar, skall behöva hamna i att kopiera den helt och hållet.

Kort sagt: det finns alltid något att lära av andra – även om man ser sig som just unik. Och det finns inget som helst skäl heller att därmed ha eventuella etiska synpunkter på Wikileaks som sådant – även om sådant givetvis förekommer.

Ovanpå det: vem vet om de redan inte skriver om en?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat