Banco Commercial övertaget av Kina

Lisabon. Varmt. Portugal – en mycket fin plats på jorden.

Men.

Påfallande dåligt ekonomiskt läge (ala Grekland, Spanien, Irland osv). Det är inte så långa köer för att komma in på krogen i Lisabon just nu. Politisk turbulens av stora mått. Medborgarna i landet, precis som i många andra länder i södra Europa där ekonomin just nu är i svårt läge, ställer sig tveksamma. Tveksamma till ekonomiska nedskärningar, sina egna politiker, sin egen framtid osv. Nyval att vänta.

I svåra tider kan det ha sin poäng att hålla någon i handen. Vem väljer man då? Som om man kunde välja vill säga.

(Vi glömmer lätt bort: Det är inte alls givet att man kan välja i dåliga tider. Man må tex fokusera på den som för det första har möjlighet att hjälpa till och för det andra har vilja. Varken möjligheter eller viljor växer på träd).

När sådant här diskuteras i “västvärlden” vilket det ju görs påfallande ofta just nu. Då görs det ofta rätt stora, men ofta implicita, antaganden. Ett sådant område handlar om “vem” man kan lita på – egentligen. Det finns massa “uppfattningar här” – tex om Kina, EU och “världssamfundet”.

Här har vi framsidan på Economist för några år sedan:

Vad är Egentligen som talar för att ett litet land skulle kunna lita mer på EU än tex Kina?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat