Steve Jobs drivkrafter

Suttit och lyssnat på pratet. Blev lite trött. Tänkte lika bra starta en blogg och tänka så här:

En vanlig föreställning är att både företagande, och det enskilda jobbet, är till för att tjäna pengar. Ekonomi, det eviga temat om drivkrafter. En betydligt intressantare föreställning är att hävda att företagande, som väl som detta med jobbet, är till för att göra nytta. Levererar man nytta, och gör det riktigt bra, har pengar en tendens att komma som en konsekvens. Kort sagt: att bry sig i det som man gör.

Finns någon klokskap om hur man gör för att leverera just “nytta”? I det här klippet finns, indirekt, några helt underbart både kloka och sympatiska tankar saken. Det är plockat från när Steve Jobs blev inbjuden på Standford och fick förmånen att hålla ett tal för alla studenter som tog examen. Många frågar sig just om kärnan hos Apple. Vad gör dem så bra? Kan den delvis hittas just här?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UF8uR6Z6KLc#t=11s]

I all korthet hävdar han, indirekt (man kan ju se klippet med olika ögon), bla något fullkomligt självklart – men samtidigt (eller just därför) så påfallande intressant. “Tricket” ligger i att fokusera på det man är, eller kan bli, bra på. Och den saken har nästan alltid en koppling till sådant man bryr sig i. Sånt man uppfattar som viktigt och/eller intressant. I hans fall blev det tidigt Kaligrafi. Något vi många har glömt!

En grundtanke han framför är enkel: sådant man bryr sig i har man en tendens till att vilja göra mycket av. Och “ju mer man tränar desto mer tur har man” (för att citera den gamle skidåkaren Ingmar Stenmark när han en gång fick frågan om varför han ytterligare en gång hade sådan “tur” att han vann). Det finns flera sekvenser i talet som är specifikt noterbara. tex “You got to find what you love… I was lucky. I found it early in life. If you havent found it – keep looking”.

Det har många gånger sina poänger att tänka just exakt så både om företagande och det enskilda karriärvalet. Skall man “gå upp tidigt, jobba hårt, gå och lägga sig sent” (för att istället citera Rockefellers kloka råd om hur man når framgång) har det sina poänger om det sker inom någon man genuint bryr sig i.

Nytta, och saker som bryr oss – när tappades sånt?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat