Gazprom säljer Varmluft – vinsten till Borg

Det hävdas att det faktiskt finns något vackert i affärslivet som rinner långt bortom detta med pengar. Men det finns kanske just nu belägg för att den saken inte gäller. Gas är en intressant marknad, och ryska Gazprom ett spännande företag. Ytterligare en spännande energiaktör är finansminister Anders Borg – och statliga Vattenfall. Och klimatfrågan är  klart viktig. Men för tillfället verkar de här aktörerna hålla på att tappa bort en möjlighet för oss alla.

Sverige har, som många länder, behov av energi. Sverige har, som många länder, samtidigt uppfattningar i klimatfrågan. Sverige har Dock, tvärtemot tex Tyskland, relativt goda möjligheter att komma undan ett kolkraftsberoende. Och vi har också rätt starka uppfattningar om hur vi menar att framtidens energisystem bör se ut.

För oss. Inte för ”dem”.

Tyskland har, som många länder, också behov av energi. Tyskland har, som många andra länder, också samtidigt uppfattningar i klimatfrågan. Tyskland har Dock, tvärtemot tex Sverige, betydligt färre möjligheter att komma undan ett kolkraftsberoende. Och man har också rätt starka uppfattningar om hur man menar att framtidens energisystem bör se ut.

Ovanpå detta: De stora energimarknaderna i Europa finns runt omkring Tyskland. Vi har numera också en mer eller mindre integrerad och avreglerad energimarknad i Europa. Det är därför man tex kan hävda, med viss rätt, att Sverige trots allt har rätt mycket av Kol-energi i sitt land – även om kolkraftverken rent fysiskt står nere i Tyskland.

Med detta som bakgrund kan man just nu observera att det byggs en pipeline för gas från Ryssland till Tyskland betecknad som Nord Stream (tidigare bloggad). Sägs vara klar innan sommaren. Konstigt nog en sak som diskuteras relativt lite i Sverige.

Men.

Enormt kapital investeras så visst pratas om detta i de stängda rummen nog allt. Konsortiet som bygger saken är en sammanslutning av flera aktörer – varav en är rysk, en är tysk och en är fransk. Gazprom + EON + EDF. Knappast att EU, eller Vattenfall, eller finansminister Borg, har missat just den saken.

Konstruktionen som sådan är dock inte helt förvånande om man tänker efter en stund. För att få tillstånd måste man få EU att acceptera. För att få kunder måste man få andra aktörer att acceptera. För att få access till källan för gas måste man sedan få ytterligare några aktörer med på tåget. Häri ligger många svar på varför strukturen ser ut som den gör. Intressant att observera förresten: Vattenfall som är stor kolkraftsproducent i Tyskland finns inte alls med.

Det här är givetvis ett Schackspel på oerhört hög nivå med extremt kraftfulla aktörer involverade. Vi talar Miljardföretag, Politik, Ekonomi, Samhällen, Medborgare, Kommersiella intressen och Tekniska utmaningar.

I Schackspel finns oftast bara Vinnare och Förlorare. Remi förekommer förvisso ibland men i längden kommer alltid någon att vinna. Det är i alla fall varje spelares ambition.

När riktigt stora aktörer spelar schack blir det samtidigt ibland ett rätt långsamt spel. Då finns det Alltid möjligheter för små aktörer att tjäna på händelseförloppet. Lite som att det går att tjäna gott med pengar på att sälja kaffe under en stor schackturnering. Det är så åskådarna som är där som bryr sig om kaffet just då. Men de behöver ju samtidigt kaffe – och då kan man ta rätt bra betalt.

Den gasledning som just nu byggs från Ryssland till Tyskland passerar strax förbi Gotland. Gotland är en ö som ligger på svensk mark.

Varför passade då inte Sverige på att ”tappa av lite gas” genom att sätta upp en kran nu när ledningen passerar?

Den frågan har diskuterats i skymundan av många i Europa. Av de som hade velat se saken ske. Av de som inte hade velat se saken ske. Av de som hade velat se saken ske för att de menar att Europa på så sätt hade kunnat sänka sina koldioxidutsläpp på sikt. Av de som hade velat se saken ske för att de menar att Sverige däremot på så sätt hade höjt sina koldioxidutsläpp på sikt. Av de som hade velat tjäna pengar på saken. Av de som var oroliga för att börja förlora pengar på saken. Av de som anser att blotta tanken är obeskrivligt konstig.

Men i jämförelse med Kol anser vissa klimatvänner att Gas är att föredra. Så vet vi i alla fall den saken om den saken.

Än så länge finns ingen kran. Men anta att Sverige hade skruvat på en kran någonstans på Gotland. Eller att kranen rent av kan skruvas på nu i efterhand. Vore det hel barockt?

Träffade en påfallande kunnig och i området affärsmässigt ovanligt väl insatt ryss i Moskva här i veckan. Frågade om ens Gazprom skulle ha varit intresserade av en sådan tanke. Spontana svaret blev faktiskt Ja.

Då hade ju Gazprom på sikt kanske kunnat börja sälja Gas i Sverige. Och då hade vi kanske kunnat sänka priset på Energi i vårt land. Konkurrerande energisystem sänker ju priset på andra källor. Dessutom hade vi kunnat minska ner på det smutsiga kolet i Tyskland utan att Vattenfall skulle behöva förlora sina marknadsandelar som just nu ligger i kol. Kanske rent av skapa arbetstillfällen i landet och lägga ner kolet i Tyskland.

Ovanpå det hade Anders Borg kunnat dela på vinsten med Gazprom. Ungefär som att han hittills har tjänat rätt bra på Vattenfalls vinster.

Men affärslivets eller politikens aktörer är kanske inte så vackra som vi kan tro – eller hoppas ibland. För kranen finns alltså inte. Och det kanske dessutom är sånt som gör att spännande affärsmöjligheter ständigt verkar rinna mellan fingrarna på oss.

Vore det inte därför bra om vi framöver lärde oss att “dansa det globala affärslivet” lite bättre än just nu? Världens behov av Energi är ju enormt och dessutom finns en klimatdiskussion att hantera. Där kan lilla vi spela roll.

Så vad väntar vi på?

Avveckling av allt?

Energibehov? Klimatet? Affärsmöjligheter?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat