Den Riktiga maktfaktorn på Google

Alla säger att makten i näringslivet sitter i toppen. Allra högst upp skall man komma för att få inflytande. Men är det verkligen så enkelt? Alla vet ju samtidigt att toppen inte är helt solitär. Dessutom ägnar sig toppen själv mest åt Galjonsarbete – nästan den enda funktionen som inte chefen kan delegera. Chefer hinner knappast tänka så vansinnigt mycket själva. Tänket och det riktiga inflytandet finns alltså någon helt annanstans.

I den här Intervjun med Googles Ordförande, som just nu finns att hitta på McKinsey Quarterly, hävdar Eric Schmidt ett par saker som kan vara intressanta att kombinera:

  1. Det har skett ett skifte i IT/Mobil-världen på så sätt att numera utvecklas avancerade teknologier först och främst för mobilt bruk – sedan för annat. Han använder uttrycket ”Mobile first” för det hela.
  2. Det enskilt viktigaste i att leda en verksamhet handlar om Vilka du anställer. Och där lägger Google stort krut.
  3. Man bör separera ”Content” från ”Transportation”. Och gör man det kan man dels se ett stort antal industrier som just nu är hotade, men också ett antal enormt stora framtida affärsmöjligheter baserat på modern mobil teknologi.

Det han säger i sig är knappast unikt. Sådant har vi givetvis hört förut.

Men.

Om kombinerar de tankarna, och tror att han har viss poäng: torde då inte det betyda att framtidens centrala ledare – om man vill hitta dem redan nu – kan hittas genom att vid en intervju fråga personen en sån enkel sak som ”Hur mobilt uppkopplad är du egentligen?”

Ovanpå det kan man sedan också av ren nyfikenhet fråga sig hur mobilt uppkopplande övriga sittande chefer i näringslivet Egentligen är.

Fick en berättelse nyligen från en gammal VD-sekreterare om hur den lite äldre sittande skolan av direktörer jobbar med mail. De skrivs ut på papper av sekreterarna som sedan högläser innehållet för direktören.

Svar skickas genom samma procedur körd baklänges.

Vore det därmed inte rätt intressant att just nu göra några enklare studier av sittande högnivå-chefer i näringslivet? Vilka typer av smartphones har dem (om de ens har Smartphones)? Vad använder de den till? Och vad har de för avsikt att använda den till i framtiden?

Eller är det kanske hellre sekreterarna vi borde studera med tanke på att de verkar vara de stora användarna av modern kommunikationsteknologi?

Och föresten. Vilka är alla dessa sekreterare egentligen? Vart kommer de ifrån? Vilka nätverk ingår de själva i sedan gammalt?

Tänk vad lite vi vet om näringslivets dolda makthavare. Vi vet ju inte ens vart de bor.

Ändå vet alla som försökt att nå en börsdirektör att deras Gate-keeper till sekreterare är otroligt skicklig på att sortera, både bort och fram, viktiga ting till sin chef. Att komma förbi dem om man vill prata med chefen själv: sällan direkt enkelt.

Och apropå sekreterarnas makt här i livet föresten. Läser man det här nyhetsklippet för en tid sedan kan man observera att Schmidt själv nu uppenbarligen – på fullaste allvar – är en seriös kandidat hos Obama till att bli USAs nästa Commerce Secretary.

Dags därmed att fokusera lite på allvar hur din assistent använder sin SmartPhone?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat