Apple Exploderar av säljtrycket

Ett företag kan förvisso påverka sitt varumärke med sådant de gör – men det äger inte sitt varumärke själv. Det är därför vi talar om att Bygga ett varumärke. Men om ett varumärke kan byggas, ungefär som ett hus, kan det då också raseras på samma sätt som ett hus? Med tillräckligt stort tryck kanske den saken sker av sig självt just nu.

Är det inte rätt otroligt ibland vad lite vi vet av vad som sker i vår värld? Och att, även om vi vet saker, så reagerar vi ändå ibland knappast på den informationen vi har?

Oförmågan att ta in “svaga signaler” brukar ofta pratas om i Framtidsstudie-kretsar. Att man helt enkelt inte ser det lilla viktiga som sker bakom hörnet. Och sen när det stora till sist sker, och vi ser den lilla signalen i efterhand, då är det för sent. Det är alltid lättare i efterhand att säga än i förhand vad som var en Viktig svag signal. Men då spelar den saken ingen roll längre. Just därför också så viktigt att försöka snappa upp dem – just när dem är Svaga.

Men.

Det är samtidigt kanske egentligen minst lika svårt att även uppfatta Starka signaler ibland. Det är ju inte helt trivialt att urskilja en signal – som om den är stark eller svag. Förrän just efteråt.

Taiwanesiska företaget Foxconn (egentligen heter de Hon Hai) tillverkar en otroligt stor andel av Apples Iphones och IPads. De gör det gärna i sina nybyggda fabriker – för övrigt otroligt stora sådana – i landet Kina.

Senaste halvåret har dock framkommit att arbetsförhållanden i deras fabriker inte verkar vara de bästa. Ett relativt stort antal självmord har uppdagats. Och nu senast i veckan också en explosion skett i en fabrik – med resultatet 3 döda.

Vad har då Foxconn själva gjort åt saken?

  1. Satt upp taggtråd i trapphusen – så att man inte kan slänga sig ner (enligt bekant som gjort besök på plats alldeles nyligen).
  2. Tvingat anställda att skriva på sk ”självmords-klausuler ” som säger att anställdas anhöriga inte får ut några försäkringspengar om man som anställd begår självmord (enligt media).
  3. Under rubriken ”Nyheter” kan man på deras egen hemsida hitta ordet CSR-report (betyder Corporate Social Responsibility. Senaste sådan rapport fanns att tillgå skrevs dock för övrigt senast år 2009 – se deras hemsida).

Händelserna kring Foxconn har helt klart noterats i internationell media – och delvis också i Sverige.

Men ingen, som i alla fall jag känner – och som glatt använder just en av Apples produkter – har pratat om den här saken på något som helst sätt. Knappt ens jag själv, förrän just nu. Hade hört något om det tidigare men blev Kraftigt erinrad om det hela via just min bekante som varit där på plats.

En fundering som då slår mig är just den här: Om inte ord kan spränga varumärken i bitar – vad är de då gjorda av?

Teflon kanske?

Ordet Branding är förresten det engelska originalet för det svenska ordet Varumärke. Branding kommer av den tiden då man ”brännmärkte” sina kor för att kunna känna igen dem. Med brännjärn så tryckte man till. Hårt. Och det fräste. Korna vrålade en stund. Fast sen gick det över.

Men Bränner då inte den här saken tillräckligt för att man nu skall känna viss bismak över sin Iphone?

Kanske kan tänka sig hjälpa Apple att dra ner på säljtrycket en del nu framöver?

Det var väl just det.

Ett varumärke slår ju inte bara på företaget i fråga. Det slår även på dess kunder. Det är ju det som är halva poängen med just ett varumärke. Kort sagt: att kunderna köper varumärket just för att ta del av det.

Så.

Då är det alltså dags att nu verkligen börja känna sig “Varu-Märkt” av Apple?

Tack för informationen kanske skall tilläggas.

 

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat