Avgörande InformationsInsikter hos Du Pont

Forskning antyder att varken McKinsey eller Harvard nu har mer än halva tiden på sig för organisatoriskt anpassning. Social innovation och omvandling för gamla etablerade aktörer är dock inte det enklaste – framför allt inte i tider då de är som mest framgångsrika. I skenet av det kan benchmarking av hur Du Ponts lyckades under tidigt 1900-tal kanske hjälpa många aktörer i nutid att ta det avgörande steget.

Äntligen en historiker mitt i Internetvärlden. I senaste numret av Booz Allens tidskrift Strategy+Business intervjuas Elin Whitney-Smith om hennes “Långa vågor av Informationsutveckling. Hennes kommande bok “Winning Information Revolutions: From the Ice Age to Internet” lär bli läsvärd.

Elins resonemang bottnar i sex stycken informationsgenombrott: Uppfinningen av jordbruket vilket tog många tusen år, Språkets tillkomst vilket tog ett par tusen år, Romarrikets fall vilket tog ungefär 1000 år, Tryckpressens intåg vilket tog dryga 200 år, Elektronikens intåg vilket tog 100 år och nu Den digitala teknologins genombrott vilket började för 50 år sedan.

Som Elin själv hävdar: en halvering av tiden vid ungefär varje skifte.

Inom varje våg finns först en tidig fas där gamla aktörer försvarar sitt revir. Men sedan, i en senare fas, att de försöker anpassa sig. Detta sker samtidigt som en ny generation av aktörer, som har vuxit fram baserade helt och hållet på den nya vågens förutsättningar, växer fram – och det är dessa som vinner långsiktigt.

Elin menar att den digitala revolutionen började redan på 1950-talet med de första datorerna från IBM. Men. Hon menar samtidigt att det är först de senaste 10 åren vi har börjat se aktörer som själva vuxit upp helt och hållet inom ramen för den här vågen.

”We’re just starting to see the organizational innovation of the second phase emerge. These new companies take the Internet for granted. They are designed by a generation that had access to computers from childhood. Businesses that are less bound by old forms of hierarchical authority, such as Facebook (where any engineer can modify any part of Facebook’s code base), are thriving.”

Elin menar de nya aktörerna, precis som vid tidigare skiften, kommer involvera betydligt fler människor på lägre hierarkiska nivåer i beslutsfattandet. Därför kommer nutidens organisationer påverkas.

”One of the social innovations of the electric information revolution was the train conductor. He was a working-class individual, but he wore a suit and tie and carried a watch. He could say “all aboard!” to an aristocrat and the aristocrat would have to get on the train or get left behind. That was a huge social innovation.”

Helt omöjligt för de gamla är det dock inte. Du Pont klarade omvandlingen under tidigt 1900-tal.

”They did it by becoming professional managers and organizing according to the principles pioneered by railroads. DuPont’s leaders recognized that the new organizations didn’t look like the old family-owned, class-based organizations.”

Om de här sakerna gäller har vi bara Halva tiden på oss för att lära oss att omorganisera och leva i den digitala världens framtida organisationer.

Elin har en poäng. Vi måste helt enkelt på Allvar börja tänka på organisationer på annat sätt än idag.

Och det är säkert bråttom.

Sådant som Utbildning och Konsultning måste verkligen börja tänka Om, Nytt och Annorlunda. En start på det vore att börja ge bort det mesta man tycker sig kunna, helt gratis på nätet – och minska den hierarkiska skillnaden mellan leverantör och kund. Istället söka en ny position åt sig själv.

Som om det inte var det som den här bloggen var till för.

Bilden är förresten hämtad från Hagley Museum i Delaware där stora delar av Du Ponts historia finns dokumenterad.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat