Medgörliga IT-konsulter behövs

Ett av de mest intressanta områdena för IT-konsulter de senaste decennierna har varit att installera affärssystem av typen SAP, Oracle och Peoplesoft. Miljarder har plöjts ner. Frågan är bara om konsulterna själva verkligen har haft helt klart för sig varför systemen har köpts.

Det sägs att när Ericsson köpte ett nytt affärssystem av typen R3 från SAP för ett antal år sedan så var det ett av Sveriges allra största IT-projekt. Det var nog ett fullkomligt eldorado för en del IT-konsulter. Följaktligen skrevs också rätt mycket om det i media just då. Accenture och andra täljde nog guld här en stund.

Intressant var dock i sammanhanget att projektbudgeterad tid för totalt införande var en bra bit över tre år.

Men vadå – Ericssons produkter har ju många gånger kortare ledtid än så.

Är det alltså verkligen rimligt att det skall få ta sådan lång tid?

Behövligt kanske. Men rimligt?

När ett företag utvecklar nya produkter ändrar det ofta inte bara produkten i sig. Det kan ju även ändra hela företaget. Inte minst inom IT-relaterade branscher.

Därför finns nog också en påfallande stor risk att ett datasystem – som är långsammare att ändra i än själva produkterna – rent av kan bli den Stora stöttestenen i en verksamhets långsiktiga utveckling av idag.

Måste systemen av idag alltså verkligen vara mer komplicerade än produkterna hos företag? Är det verkligen så komplext att räta ut de blodomlopp på företagen som systemen avser att spegla? Mången IT-konsult som jobbar med saken hävdar nog så.

Ja, kanske. Eller kanske inte.

Men. Oavsett vilket som är: Har vi inte här en inte helt oviktig förklaring till att företag av typen SAP verkar ha vissa problem just nu? Uppenbarligen kan dessutom numera köpa påfallande enkla och billiga, men trots allt relativt avancerade, affärssystem ute i ”Molnet”.

Och förresten: någon som hört vad det blev R3 på Ericsson? Min bild är annars att det är ovanligt tyst om den här saken. Man kan fråga sig varför.

Å andra sidan berättade en koncern-lednings-controller att detta med att installera nya affärssystem – det har inte alls enbart med att snygga till blodomloppet att göra. Och vi som tror så, vi har fullkomligt fel och borde nästan ha dumstrut.

Controllern menade att det snarare handlar det om att likrikta verksamheten och få alla att jobba mer eller mindre lika. Helt enkelt skapa möjligheter för ledningsfolket att få koll på sin egen verksamhet. Något de själva alltså, menade han, efter ett par öl, att de inte har haft helt lätt för tidigare.

I skenet av det har alla dessa IT-konsulter varit lämpliga stridspiloter gentemot de egna verksamheterna som man själv inte rått på.

Då kanske 3 år istället är okristligt kort.

Och mig veterligt har ingen sagt att Affärssystemfrågor är oskyldiga ting.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat