Bäst drömmare vinner

Vad väljer du? Behandlas av Armani eller Capio? Köpa en Volvo eller en Apple? Eller rent av trygghet från Svenska Kyrkan eller Securitas? För så kan det bli. Det som finns i huvudet hos kunden avgör vilken dröm som vi säljer. Och vem som konkurrerar med vem är inte så självklart så som det låter.

Vi är allt mer överens: branscher finns inte – de är enkom artificiella tankekonstruktioner. Och: den typen av mentala modeller som uttrycket bransch utgör börjar bli allt mer obsoleta. Företag och deras situation fångas inte alls längre på samma sätt som tidigare in inom ramen för ett branschbegrepp. Ingen slump därför att begreppet branschglidning vunnit fäste istället. Allt mer glider över in i varandra.

Banker, bilföretag, detaljhandel, för att nämna några, är inte längre enbart betalningsförmedlare, tillhandahållare av bilar eller distributionsplats för varor. De är lika mycket accesspunkter för transaktioner, försäljare av statussymboler och nöjesplatser.

Vad hålla då istället i handen?

Den danske framtidsforskaren Rolf Jensen skrev för dryga 10 år sedan boken The Dream Society. Därefter var han en tid en frekvent förekommande föreläsare i det svenska näringslivet. Idag lite mera tyst om saken – även om i högsta grad aktuellt.

Storytelling: vilken historia ett företag har att berätta. En konkurrensfördel. Inget som andra kan stjäla och kopiera. Den dröm som ett företag apelerar till har ett värde. Ett stort.

Jensen delar in marknader i fyra helt andra kategorier än de bransch-begrepp vi är så vana vid.

Marknaden för “Care”, för “Who-Am-I”, för “Peace of Mind” och “Conviction”.

Tänker man så blir företag som idag anses som lika och konkurrenter i flera stycken komplement till varandra. Och företag som idag inte alls anses konkurrera med varandra blir helt plötsligt konkurrenter.

Tanken är enkel men påfallande bra: 1. Tänk på en kund. 2. Tänk dig in i en kund. 3. Vad är det som den kunden Drömmer om?

Och på vilka olika sätt kan hon, eller han, få den saken tillgodosedd.

Vips.

Armani och Capio skulle kunna bli konkurrenter på marknaden för “Care”.

Securitas och Svenska Kyrkan bli konkurrenter på marknaden för “Peace of mind”.

Volvo och Apple konkurrenter för marknaden på “Who-Am-I”.

Och.

McKinsey och Moderata Samlingspartiet skulle kunna bli konkurrenter på marknaden för “Conviction”.

Eller så Är redan alla de här konkurrenter på just det här sättet.

Befriande spännande tanke att tänka så här.

Hur mycket som helst nytt finns att upptäcka då.

Så: Dream on.

För nya branschbegrepp är inte så enkla att utveckla som man kan tro.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat