EON gräver ner guld i Moskva

Med fullt ös och stora resurser kan man komma långt i affärslivet. Så länge man har rätt kontakter och hanterar sina relationer väl. Och tänker långsiktigt på marknaders potential. Samt är, där ingen annan för stunden vill vara.

Globaliseringen fungerar i flera riktningar samtidigt. Öppnas det upp i ena riktningen, öppnas det gärna upp i den andra också – framför allt om det handlar om affärer.

För att en skall kunna släppas in förutsätts ofta den andra släppas in helt enkelt.

Relativt nyligen har Tyskland fattat beslut om att dra ner på kärnkraften. Det har sedan dess redan uppmärksammats i media att konsekvensen av ett sådant beslut troligen medför ökad beroende av gas. En gas som kommer från Ryssland.

Och vips var vi då tillbaka till det gigantiska industriprojekt som just nu pågår utanför Sveriges kust: Den ryska gaspipen NordStream som dras mellan Ryssland och Tyskland – strax utanför Gotlands kust. Konsortiet bakom satsningen står nog framför allt ryska Gazprom och tyska EON för. EON står för kundkontakten i Tyskland och Gazprom för gasen.

Vad som dock kanske är mindre uppmärksammat är att tyska EON, redan då detta konsortium bildades, som bland de första utländska investerarna någonsin i rysk gasindustri, släpps som delägare i Gazprom med ett par procent och därmed även in på den ryska marknaden.

Vad kan det betyda?

Rent konkret kan man just nu i Moskva se att de renoverar gasledningarna. Det gör de varje år sedan många år tillbaka så det i sig är ingenting nytt. Man stänger helt enkelt av vissa delar av staden och stadsborna får då söka sig till annan plats för att duscha. En sak som skulle vara helt otänkbar, inte minst politiskt, i andra världsstäder pågår alltså mer eller mindre varje år här – och det har stadsborna vant sig vid. Det är just detta grävarbete man kan se på bilden.

23 mil ledning skall renoveras just i sommar. En bedömning som görs är att i rådande läge är energiförlusterna närmare 30 % fram till slutbrukare så helt klart är pipen som finns väldigt gammal.

Vad kan då situationen bero på? Givetvis: ett extremt eftersatt underhåll under de senaste 20 – 50 åren.

Behoven av uppgradering är alltså enorma.

Totalt beräknas det kosta närmare 50 miljarder dollar att uppgradera systemet i Moskva till modern standard. Kostnaden står Gazprom och Moskvas politiska system för gemensamt. EON, som alltså blivit en av de få tillåtna utländska spelarna, räknar dock med att själva investera uppåt en 3 miljarder dollar de kommande åren.

Vi talar om väldigt stora pengar.

Men i längden beräknas givetvis kunderna själva stå för fiolerna. Och därför beräknas nu priserna stiga med närmare 15 %, per år, de kommande åren. Något som redan realiserats med en prisökning i år på just 15 %.

I Moskva bor det närmare 11 miljoner människor. Det är en stor latent marknad. Sägs vara den största staden i Europa. Större än London, Paris, Berlin, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Madrid.

Det talas ofta om att vi i mellan-Europa är rädda för att Ryssarna skall kunna börja tjäna okristligt orimligt stora pengar på vårt gasbehov.

Det är ganska rimligt att anta att tyskarna räknar med att kunna göra det samma på rysk mark.

Men inte vi svenskar. För här är vi inte alls med.

Och för att återkomma till ett tidigare tema av intresse: är det inte lite synd att det inte sattes upp en gaskran vid Gotland så att vi svenskar kunde ta del av saken?

Konstig tanke? Nej inte alls faktiskt. Och i Tidskriften Forskning och framsteg kan man läsa att den saken var extremt högt upp på den svenska politiska agendan under 1970-talet. Den tid då den ryska gasen började exporteras till Europa.

Intressant nog kan man där också läsa att skälet till att planerna på detta lades i malpåse var att ryssarna – inte vi! – tröttnade på själva tanken. Energipriserna hade stigit så starkt i Europa baserat på oljekrisen att de nog såg större möjligheter att tjäna pengar i Europa, än i Sverige. Och därför hellre expanderade just i mellaneuropa.

Tänk om samma sak kan ske i den svenska framtiden om ett par år.

Då kommer vi kanske sakna den kran som vi just nu inte ens har.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat