Arbetskraften som kund

Bortskämd på jobbet är kanske inte så dumt. Om man är universitetsanställd lärare vill säga. För då skulle i alla fall näringslivet långsiktigt kunna få köpa allt mer av den arbetskraft som nu verkar sökas. Och debatter om den unga arbetskraften pekar dessutom mot att den saken kan göras fullt möjlig trots allt.

Grundtanken som presenteras i det Här Inlägget från Nell Minow är att allt fler nyanställda beter sig som under sin skoltid – trots att de numera är på ett jobb. Agerar köpare, istället för säljare. Tänker mer på vad jobbet kan erbjuda dem, än vad de själva kan erbjuda jobbet.

Don´t ask what the country can do for you – ask what you can do for the country, som president Kennedy uttryckte saken en gång.

Måhända har Nell rätt. Volymen av kommentarer till inlägget antyder att andra tycker just det.

Men.

Det är väl inte så konstigt? Vi har idag en skolpeng som följer eleven. Eleven Är faktiskt kund till sin utbildning. Inga elever inte heller några pengar och därmed inte heller något universitetslärarjobb. Så egentligen Borde alltså en universitetsutbildning ge lätta tentor, snabba kurser – allt sådant som vi tror att eleven, som kund, egentligen faktiskt vill ha.

Men många universitetslärare obstruerar. Pratar om vad eleverna bör lära sig. Helt stick i stäv med det ekonomiska systemet. Dessutom helt stick i stäv med all ekonomistyrningsforskning. Där lär man sig att långsiktigt beter sig ett system utefter vad det belönas för.

Konstigt det där med universitetsanställda som lever i sin egen bubbla och trotsar ekonomistyrningens värld.

Fast tänk då om vi i samhället ville ändra på den här saken.

Vore det då bättre om eleverna fick sälja in sig till sina universitetslärare istället för som nu precis tvärtom? Eleverna fick övertyga lärarna om att faktiskt vilja ta emot dem. Lite som: ”jag har faktiskt ingen lust att undervisa dig, för du är inte tillräckligt engagerad. Och jag har faktiskt bättre saker för mig än att skedmata dig med saker du ändå inte verkar bry dig så mycket om. Men om du däremot verkligen är intresserad – så okej då”.

Det skulle nog bli en annorlunda värld. Och kanske också eleverna successivt då skulle fungera bättre på sina första-jobb.

Men förresten.

Det är väl samtidigt just det som dagens betygssystem syftar till? För har du inte tillräckligt bra betyg så Får jag inte undervisa dig och ge dig betyg – även om jag skulle vilja och ansåg dig ha både engagemang och förmåga att utveckla så väl näringslivet som dig själv som person.

Problemet är sen bara att betygssystemet i sig inte säger så mycket om engagemang och utvecklingsförmåga. Det mäter ju snarare närmast, i alla fall rätt ofta, mest din förmåga att följa ett redan stipulerat regelverk.

Fast det är nog samtidigt närmast en detaljsak i utbildningspolitikens värld.

Och dessutom.

Med ett näringsliv som sorterar fram sina kommande anställda på just exakt samma sätt som universitetsvärlden – så kanske det ändå är rätt så bra som det är, det här med betyg.

Regelföljande är ju trots allt rätt så viktigt i ett näringsliv som vill att de anställda tänker på jobbet – och inte tvärtom.

Så om vi bara kunde få in regeln ”uppskatta jobbet” i utbildningssystemet så löser universitetsvärlden säkert den här saken med tiden.

Alternativt…

Kanske näringslivet självt skulle vinna på att fundera på hur det kan komma sig att den nya generationens arbetare verkar resonera lite annorlunda än den förra generationens? Vad har gjort att de Kan fungera som köpare – istället för säljare?

Det där med att företag Faktiskt har minst två marknader som de arbetar på: kundmarknad så väl som en rekryteringsmarknad.

Och då kanske också fundera en stund på det här med Mening i, och på, jobbet. Och hur man skapar just en sådan sak – nu och framöver. Som konkurrensfaktor för tänkbara anställda om inte annat.

Något som säkert för övrigt även de flesta av oss själva kanske skulle vinna på att fundera över en stund. Studenter, Nyanställda, Universitetslärare så väl som näringslivsfolket som anställer alltså.

Vad är helt enkelt egentligen Meningen med sådant vi gör?

Känns ibland som en smått borttappad sak nu för tiden.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat