Lönepriset på lycka

Ny forskning visar att lön som motivator har en klar gräns. Så dubblad lön, dubblad glädje. En sådan vanföreställning kan vi nu  analysera genom att titta noga på vad som finns i lönekuvertet. Och då dessutom kanske hitta vår gräns.

Finns en föreställning att lön har koppling till arbetsinsats. Och att det finns något som heter “vad man är värd”. När det snarare handlar om “vad man kan få”.

Finns också en föreställning om att ökad lön gör oss anställda lyckligare. Kanske rent av jobbar en del mer – om vi får lite mer. Som om vi skulle jobba lite mindre, om vi fick lite mindre.

Lite som en bekant körde med när han gick hem lite tidigare än normalt från jobbet och chefen undrade varför. Svaret blev: Det blir inte mera jobb för de här pengarna.

Men.

Presenterat i radio i går om ny forskning från USA. Gränsen, där borta, går vid 40 000 kronor i månaden. Sen kan man inte bli lyckligare – med hjälp av pengar. Fram till dess kan man köpa sig saker som man blir lyckligare av. Men över den gränsen kan inte pengar öka vår lycka.

Det hela bekräftar en tanke om att lön inte är annat än en latent Missnöjesfaktor. Men sällan en Nöjesfaktor. Kort sagt: för låg lön och man blir irriterad. Men däremot sällan tvärtom.

Hur forskarna sedan kommit fram till att gränsen går just där – det kan man verkligen fråga sig.

Det flesta av oss alla anser väl sig fortfarande vara under den där gränsen?

Dessutom. Vart gränsen än är.

Känns lite som en svensk fackföreningsledare som för en tid sedan menade att facket fortfarande, så länge som någon av medlemmarna hade lägre lön än genomsnittet, skulle kämpa för högre löner till sina medlemmar.

Lön blir lätt en för-evig kamp om man tänker så här.

Kanske då lika bra att istället byta grannar och bekantskapskrets – eftersom annan forskning har visat att det mest lönedrivande som finns är ens umgängeskrets.

Och sen nöja sig med den lön som sen blir och istället satsa på lyckan direkt.

Dessutom sa den här forskningen ingenting om vilken gräns som bör gälla i landet Sverige för att passera lyckogränsen.

Så då finns väl fortfarande inget annat kvar att göra än att titta noga i det egna lönekuvertet.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat