Facket konkurrerar ut managementkonsultrollen

När skall det som just nu sker i Egypten hända på ett företag? Och när skall Facebook framtvinga att management ömsar skinn? Tecknen på förändring är många. Men när allt detta har skett: vem vet då vad som krävs av en chef?

Sedan länge är det närmast en filosofisk fråga vad ett företag “är”. En social konstruktion, ett juridiskt begrepp eller tex en transaktionskostnadssänkare?

För de flesta praktiskt verksamma är det dock mest en “gräns”. Illustrerat av uttryck av typen “jag jobbar på firma x, men du på firma y”.

Man kan sålunda, i praktikens värld, anses vara chef för firma x. Och i den egenskapen också, fullt legitimt, uppfattas som chef gentemot alla de anställda på firma x.

Den här gränsen utgör en av grunderna till den maktbas vi ofta kallar för ”chef”. Sedan är sådant som kontroll över information en ytterligare faktor som upprätthåller chefens position.

De flesta, för att inte säga snart alla, personer i åldern 25 – 45 år har idag ett Facebook-konto. Är man närmare 25 år och pluggar på ett svenskt universitet har man drygt 250 Facebook-kompisar – och man umgås med dem dagligen uppåt ett par timmar om dagen. En hel del påfallande äldre personer än så är likadana, även om det givetvis också finns både dem som är ”värre” och de som är mindre verksamma på Facebook.

Ovanpå det finns sedan påfallande stora Facebook-liknande verksamheter av typen LinkedIn, Twitter, Bloggar osv. Det är det vi idag kallar fenomenet ”sociala medier”.

Den här utvecklingen har egentligen gått extremt fort.

Och många av oss ”chefer” är långt från beredda på vad det betyder för vårt jobb som just chef.

Den mest uppenbara konsekvensen, hittills, är att ordet ”Kontroll” har fått en allt meningslösare innebörd. Anställda kan chatta med kompisar på konkurrerande firmor och lösa dagliga arbetsproblem helt utan chefens kontroll. De kan byta jobb den här vägen (så väl som få sparken – för övrigt). De kan gnälla på chefen inför varandra. Och de kan sprida all möjlig information, som tidigare kunde ”kontrolleras” av chefen – i stora mängder och med stor spridning på relativt kort tid.

Kort sagt: De hotar chefens mandat på exakt samma sätt som de just nu hotar ett antal diktatorers mandat.

Hörde för övrigt att Google gjorde en intressant sak gällande Egypten för någon månad sedan. Diktatorn försökte stänga av all SMS-trafik i landet. Men Google hackade en öppning under en helg. Till mångas glädje.

Tänk den dagen vi får höra något liknande gällande ett företag? Säkert bara en tidsfråga.

Vad har då chefen i framtiden att göra åt detta?

Träffade en ung högutbildad person i morse som på förslaget ”om du tar det här jobbet så måste du lova att stänga av ditt Facebook-konto” reflexmässigt svarade ”Men det är ju helt orimligt. Hellre att du snor så väl plånbok som min dator och mobiltelefon.” Så stark blev reaktionen.

De flesta chefer som redan har utsatts för det här problemet som Facebook och andra utgör har insett att försöket att ”stänga av” redan är kört.

Kan man då verkligen tro något annat än att framtidens chefer måste jobba betydligt mera med ”förtroende” än vad de gör just idag?

Nej, det var just det.

Ungefär som att enda sättet att kontrollera sina barns användning av internet är att ”lära dem rätt förhållningssätt” – och sedan måste de själv lära sig sortera.

Och om så: Kommer då inte förmågan att skapa Förtroende gentemot de anställda bli en bristvara bland chefer rätt snart?

För det finns väl, än så länge, inte speciellt många varken ”förtroendekurser” eller ”förtroende-management-konsulter” i världen?

Just nyss:

–       Sökordet Förtroendekonsult = 9 träffar på Google

–       Sökordet Förtroendekurs = 123 träffar på Google

Intressant i sammanhanget är att flertalet av kurserna i fråga ges av aktörer som tänker ”Förtroende-uppdrag” av typen fackrepresentant.

Att vara förtroendevald, av sina kollegor, är ju naturligt nog rätt snarlikt det som vi kan se framför oss här.

Om inte annat så är det rätt långt från vad dagens fakta-baserade managementkonsultbolag levererar för typ av kunskap av idag.

Så det här med facket kan nog vara ett område som framtidens chefer på allvar bör intressera sig för. Kanske kontakta dem redan idag?

Så väl som att facken här kanske kan hitta en ny intressant affärsidé baserat på sin egen traditionella kärnkompetens. Något de själva dock förmodligen inte riktigt kan se värdet av – just nu.

Men visst vore det spännande att få se Metall offerera en kund i konkurrens med McKinsey?

Och i ärlighetens namn: varför inte?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat