Kyla i tuffa lägen och 95 % nöjda

10 % Vinstmarginal, 60 % Soliditet och 95 % nöjda kunder. Var hittar man dem som kyligt, metodiskt och lugnt fixar det – när samtidigt ny konkurrens pressar på? Man kan tro att svaret hittas på Sri Lanka. Men mer troligt; på Bilprovningen här mitt i Sverige.

Ett jobb som finns ledigt just nu är på UN-habitat: Teknisk chef på Sri Lanka, En mening i kravprofilen är specifikt intressant: ”Ability to work under extreme pressure, on occasion in a highly stressful environment e.g. civil strife, natural disasters and human misery.” Enligt Sveriges ingenjörer, just nu, är vi för dåliga i Sverige på att söka oss ut. De flaggar för upplysningsbehov – med detta jobbet som ett exempel.

Men hur många svenskar har erfarenheter av sådant? Är det rent av så att de högutbildade ny-svenskar, men som inte har lätt att få jobb här i Sverige, är bättre skickade?

Krigsskadad i Sverige göre sig icke besvär. För i Sverige skjuter vi grisar – som läkarstudenter får träna sig på. Vi har ingen riktigt erfarenhet av just det annars. Bättre då, som patient, med ett krigshärjat land.

Behov skapar marknad. Marknad driver kunskapsbehov. Kunskap kan sen utvecklas på en plats – men användas på en helt annan.

Det är följaktligen kanske inte en slump att Losec har utvecklats i Sverige. Vi har nog mer gott om magsårsproblem än om skottskador. Högt stressad miljö fordrar kyla, för att travestera UN-annonsen.

Tänker man sen så borde mängder av säljbara kunskaper kunna identifieras. Bilprovnings-kunskap? Bara för att nämna ett område där Sverige historiskt har haft monopol. Men där världen just nu vänt.

Fast sådant har redan riskkapitalisterna identifierat. Följaktligen inte heller förvånande: när Bilprovningen avreglerades förra sommaren fanns de redan där. En helt unik situation för svenskt vidkommande. I det konkurrensläget skulle Bilprovningen lära sig fungera som ”företag”. Det, om något, är en stor härjad utmaning. Många var tveksamma.

Samtidigt om man läser Bilprovningen Årsredovisning. VD Magnus Ehrenstråhle fick inte alls  den tuffa konkurrens som han hade trott. Även om finska Carspect har börjat och spanska Applus och tyska Dekra är på gång. Kanske beror på att firman lugnt och metodiskt motade Olle i grind?

Kyligt agerat.

VD själv har inte varit på Bilprovningen längre än 10 år. Innan dess hade han helt annan näringslivsbakgrund än vad många kan tro. En tid just som riskkapitalist. Under den tid han varit på Bilprovningen har en hel del också sen skett. Nästan totalt ny ledning har införts. Tillgänglighet och kundservice har förbättrats. Kanske han såg, långt innan oss andra, en möjlighet just för att han varit på ”andra sidan”. År 2010: 10 % vinstmarginal, 60 % soliditet och 95 % nöjda kunder. Inte står Bilprovningen stilla inte.

Det är väl just det. Snabbast att både se, och ta, möjligheter som finns, är individer. De som är försigkomna vill säga. Och har kylan att ta det.

Litteratur om firmor som lyckats visar mönster just här. Ofta som ingen ”institution” sett poängen. Losec är ett vida berömt exempel på något som ledningen på Astra, under lång tid, och mycket aktivt, försökte sig på: att lägga ner. Men tur nog: lyckades aldrig med det. Finns beskrivet i ”Drog Discovery” av Ivan Östholm.

Att lära sig jobba lugnt och kyligt i högt stressad miljö; det är väl kunskap som många företag behöver i framtidens marknads-Sverige?

Kanske just därför man trots allt skall söka jobbet på UN-habitat.

Eller minst lika gärna: försöka få anställning på Bilprovningen.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat