Konsult-Sveriges 1000gräns passerad

Vilka är framgångsfaktorerna? Numera finns hela 10 konsultbolag på börsen – där alla har passerat den magiska gränsen 1000 anställda. Gränsen som många har diskuterat. Formen på tråden som går mellan firmans och den anställdas plånbok kan vara en viktig förklaring.

www.Big4.com har specialiserat sig på att följa de stora 4 globala konsultdrakarna PWC, Deloitte, E&Y och KMPG. Enligt  rapporten ”The 2010 Big Four Firms Performance Analysis” har de nu tillsammans 610 000 anställda globalt. 34 000 stycken är partners.

Men nu har alltså antalet svenska listade konsulter passerat den gränsen.

Listat i storlek på anställda är det de här:

Tieto: 18000

ÅF: 4500

Sweco: 2800

Semcon: 1800

Cybercom: 1700

Sigma: 1300

HiQ: 1200

Rejlers: 1200

Acando: 1100

Även om saker inte bör jämföras så här: Det som händer i konsultbranschen är stort. Riktigt stort. Vi talar inte längre om små enmansbolag.

Vissa konsultfirmor är ägda och drivna av partners och inte noterade. Andra är noterade på börsen där ägarbegreppet har lite annan innebörd. I verkligheten är många firmor är lite av varje. Den ekonomimodell som tillämpas kan alltså se lite olika ut när man tittar in i detalj. Annorlunda uttryckt: hur de anställdas plånbok kopplas till företagets plånbok kan variera.

Den tråden har viktig effekt.

Några intressanta konsekvenser av den ekonomimodell man har kunde för övrigt noteras hos en del IT-konsulter under Internets tidiga liv. När aktier gick upp extremt mycket och man som konsult hade delägande kunde den saken i ekonomikuvertet vara mer intressant än att debitera en kund. Ibland blev det då kursen i sig som drev firman – inte att leverera mot kund. Flera anställda blev viktigt, men inte att affärer i sig hade lönsamhet. Aktiekursen drevs en stund av storlek på firman. Inte på dess affär.

Idag har man lärt sig att det inte var hållbart – annat än kort tid.

När sedan börsen gick ner var det många som paradoxalt nog inte brydde sig om sälj. Konsulter med extremt hög andel rörlig lön – de gick hem. De hade ju inte ersättning om de inte satt hos en kund (vilket ju samtidigt var tanken med den modellen bland annat då man på så sätt kunde växa väldigt fort). Tyckte därför att chefen skulle fixa det där – men inte de själva. Och då gick det ännu mer ner.

Idag har man lärt sig att det inte heller var hållbart – annat än kort tid.

Samtidigt har vi genom åren lärt oss att konsultfirmor där anställda Helt saknar en ekonomisk koppling till firman som helhet sällan är hållbart –  i längden. Följaktligen är säkert den rekryteringsbonusen man kan få om man hjälper sina chefer att hitta nya anställda – ovanligt viktig just nu. Att få in folk just nu: inte så lätt.

Frågan är bara vilken konsultkultur som nu och framöver växer bäst och stabilast.

Svaret lär visa sig i själva utseendet på den här listan om ett par år.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat