McKinsey Mercedes-utmanat

Bain är BMW. Accenture är Ford, Boston Consulting är Audi medan McKinsey är Mercedes. Ett tankeprojekt av det här slaget pågår just nu. Vem som är Volvo, och vem som är Saab, är dock kanske inte så självklart.

Consultant-news.com har en tråd om analogier mellan managementkonsulting och helt andra branscher. En är parallellen till läkemedelsbranschen – svårigheten att få till innovation. Där kan man allt tänka till för en stund.

Men ännu roligare är  inlägget om bilindustrin. Accenture och IBM är en Ford och en GM. Boston Consulting en Audi, Bain en BMW och McKinsey en Mercedes. Man kan gå in på nätet och själv bidra till tankeprojektet genom att ge sin bild av ett stort antal firmor.

En av bilindustrins utmaningar är att grundteknologin inte är säker som förut. Vi har gått från bensin och diesel till en allt bredare repertoar. Hybrider, biobränslen, el osv. Ingen vet just nu vad som kommer att bli en dominerande teknologi. I veckan hävdade förvisso DN att diesel nu står för över 60 % av nybilsförsäljningen. Men för något år sedan hävdade man att det var biobränslen. Slaget är inte avgjort.

Rådande aktörer måste vara beredda på alternativ – vilket på vägen både kostar dem ekonomiskt och stökar till i deras produktionssystem. För att klara ekonomin blir de gärna större.

Finns de här tecknen i konsultbranschen? Ja, det pågår helt klart konsolideringar.

En annan utmaning är kunder som ändrats. När jag var liten hade min far alltid en Mercedes. Jag själv skulle aldrig kunna tänka mig det. Samtidigt när jag var liten var Volvo och BMW rätt så lika i storlek. Idag är BMW betydligt större och finns dessutom högre upp i segmenten. Sportigare helt enkelt. Volvo satsade på säkerhet. Men den saken verkar idag de flesta biltillverkarna klara av bra.

När jag var liten var samtidigt Volvo en ”folkbil”. Numera är den rätt dyr. En folkbil av idag är närmast en Scoda – som för övrigt har bra kvalitet. Eller rent av en Tata – som inte fanns då, men finns nu idag.

Lågpriskonsulter finns det idag gott om. Dessutom görs mängder av konsulting på nätet. Däremot inte lika tydligt – just nu? – att köppreferensen i högre segmenten har ändrats.

Ovanpå det åker jag kortare sträckor än min far gjorde då. Jag åker kollektiv ofta. Bilen är dyr, men trängseln är också värre än då. De områden i världen som växer allra mest är just städer – som blir trängre och trängre. Och mitt resande baseras på flera olika alternativ. Sömlös teknologi brukar man tala om i IT-sammanhang, men det kan lika bra användas för transporter. Vilket sätter fingret på omlastningsstationernas betydelse. Att kunna parkera bilen och cykeln vid tåget och snabbt kunna byta. Bilarna nu blir i vissa segment just därför påfallande mindre i storlek. Tata en sådan.

Managementkonsultbranschen försökte sig hårt på IT-konsultbranschen för en tid sedan. Det gick inte så jättebra. Men däremot har det gått rätt så bra för en del IT-konsulter att klättra in på managementkonsultkartan. Det kanske inte riktigt är sömlöst mellan management- och IT-problem ännu, men det verkar gå i den riktningen. Tata finns för övrigt också på konsultmarknaden.

Under bilkrisen för några år sedan hävdades i internationell media att ett fundamentalt problem är att bilen som sådan har tappat i betydelse som statusobjekt. Det är nu allt mer av ett förflyttningsfordon. Ungefär som flyget som blivit som T-banan. Alla har tillgång – och allt färre bryr sig om hur. Status byggs nu på helt andra sätt. Bilen skall vara en enkel att förstå, som en plugg-and-play.

Kan det vara därför som nästan alla managementkonsultbolags Powerpoint-rapporter ser mer eller mindre likadana ut, rent formmässigt idag?

Man kan sen tänka in ett tidigare blogginlägg här om moderna bilpolsystem som nu växer fram i USA – vilket pekar på att stora delar av de persontransportproblem som finns skulle kunna med lösas med rådande bilpark. Färre bilar sålda över huvudtaget eftersom det inte behövs (vilket då iofs inte är att blanda ihop med att nybilsförsäljning som sker i “den nya världen”).

Men då kanske analogin blir att managementkonsultbolagens rapporter kan återanvändas av flera kunder på en och samma gång – av kunderna själva direkt via nätet utan konsultfirmornas inblandning?

Leker man med att managementkonsulting kan liknas vid bilindustrin: då kan man föreställa sig stora utmaningar framöver.

Vart tar då Volvo- och Saab-konsulterna vägen i detta?

Dessutom: bäst att säkra att inte Mercedes A-klassebil välter igen.

Men kanske framför allt: dags att förbereda sig på att lära sig namnen på de kinesiska managementkonsultfirmorna som kommer att visa sig snart?

Om inte de gamla hinner köpa upp dem till dess. Kampen om det pågår ju för fullt.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat