EQT + Swedegas = Vattenfall kan få problem

Att alla skulle sitta still i båten? Tyskarna stänger kärnkraften. Vattenfall ålagt att sälja sin tyska kol. Ryssarna drar gasledning till Europa. EQT investerar i Swedegas. Tror vi därmed att det svenska energisystemet förblir oförändrat i framtiden?

Investorägda EQT-bolaget Swedegas har precis i dagarna annonserat köp av EONs naturgasinfrastruktur i sydvästra Sverige.

Då kan man tänka så här:

–       Tidskriften Forsknings o Framsteg berättar för ett par år sedan i ett historiereportage att tanken om gas i stor skala i Sverige knappast är ny. På 70-talet fanns det mycket seriösa tankar om detta. Den enda som slutligen sa nej var faktiskt ryssarna. I samband med oljekrisen såg de snarare större möjligheter att tjäna som bäst på saken i mellaneuropa – och tackade nej.

http://www.fof.se/tidning/2008/5/rysk-naturgas-pa-tvars-mot-historien

–       Det pågår just nu ett gigantiskt europeiskt infrastrukturprojekt i syfte att dra en rysk gasledning till norra Tyskland. Ledningen passerar Gotland – men Sverige bestämde aldrig att dra en ledning därifrån in till Stockholm. Ledningen som just nu dras heter Nordstream,

http://www.nord-stream.com/se/

–       Det tyska EON som nyss sålde gasen till Swedegas har tidigare funderat på att försöka dra ledningen norrut – att nå fram till Stockholm. Men nu säljer man av, med argumentet: Swedegas ägare EQT är mer kapitalstark. Det är inte så lätt varken med pengar eller politiska tillstånd.

http://www.swedegas.se/News/intervju-swedegas-vd-om-forvarvet-eons-hogtryckssystem-naturgas

Tur nog då att EQT köpte in sig i Swedgas förra året – och tillsatte svenska EONs tidigare VD som ordförande. Ovanpå det kan observeras att tidigare Finansministern Per Nuder sitter i styrelsen för Swedgas – han kan en del om hur man drar en politisk slipsten i mål.

Är det därmed nu helt orimligt att tro att det nu finns industriella intressen att återuppta tankarna från 70-talet?

År det därmed helt orimligt att tro att det förr eller senare kommer att finnas naturgas i större skala i hela landet?

Och att på så sätt klimatfrågan kan ändra karaktär i landet Sverige?

Klimatentusiaster hävdar ju ibland att gas är påfallande bättre än allt det där andra.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat