Facebook lanserar den porösa Schweizerosten

Schweizerostar har elastisk konsistens. Kallas rundpipiga för den stora mängden hål. Organisationer däremot betraktas ofta som fasta, definitivt utan hål. De kan kallas ”företag” för att markera den stora mängden företagsamhet som de avser innehålla. Detta ställer nu Facebook på ända.

Konsultbolag säger fortfarande att de inte vill berätta publikt vilka kunder de har – samtidigt som de anställda kan ha taggat kundernas anställda och på så sätt redan blottlagt saken. Gamla personligt bekanta kan lösa jobbproblem – utan chefernas insyn. Stora företag vill försöka kontrollera informationsflödet på olika sätt – inte fundamentalt annorlunda än hur olika diktaturer försöker, om dock med starka nyansskillnader – samtidigt som information numera läcker i alla möjliga riktningar. Och Wikileaks är redan ett väl etablerat fenomen för den som vill sprida info – där bara att vänta på att fenomenet (om så inte redan skett) kommer att välla in djupt i företagsvärlden.

I USA har nu ett antal legala initiativ tagits i syfte att försöka ”räta upp läget”: Missouris guvernör har tex stiftat en lag i syfte att göra det olagligt för lärare att kommunicera med studenter via de sociala medierna. Den lyder så här:

“Teachers cannot establish, maintain or use a work-related website unless it is available to school administrators and the child’s legal custodian, physical custodian or legal guardian. Teachers also cannot have a non work-related website that allows exclusive access with a current or former student.”

I Florida har också regler för att begränsa ”off-the-job-contacts” skapats av skolväsendet.

Däremot är inte tydligt hur lärare, som bryter mot lagen, skall straffas.

Och hur man skall se på email-användning.

Det är lätt att föreställa sig att ett antal företag, antingen redan nu eller snart, kommer att försöka göra det samma.

En mycket djupt etablerad syn på företag är att de har en gräns. Det finns de som är anställda, de är på insidan. Och det finns de som inte är anställda, de är på utsidan. Kunder tillhör kategorin icke-anställda.

Med tillkomsten av de sociala medierna och deras lavinartade expansion har nu den gränsen allt mer kommit att likna en porös Schweizerost.

Det är en stor förändring som vi inte alls ännu sett följdeffekterna av. Enklast illustrerat av följande typer av frågor: ”Om dina anställda nu har mer kontakter med människor utanför ditt mandat – hur leder du dem då?” ”Om dina kunder kan minst lika mycket om dig, som du – hur förhandlar du priset då?” Svaren finns inte riktigt ännu – men många prövar sig fram. Försök som kan vara mer eller mindre framgångsrika.

Bara att konstatera: Det kommer ta tid för oss alla att lära oss leva med de sociala medierna.

Och under tiden vi tänker på saken fortsätter kunderna att agera med de verktyg de nu fått i sin hand.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat