Rörpost med annat

Kärnkraftens vara eller inte. Koldioxidproblemets debatt. Men under ytan på dessa klassiska energifrågor utvecklar sig Gas till att bli allt mer affärsmässigt intressant. Allt förpackat i ett oskyldigt rör.

Under ett antal år har det nu pågått ett gigantiskt byggprojekt längs med den svenska kusten. Det är NorthStream, finanserat bla av ryska Gazprom, tyska EON och franska EDF, som drar en stor pipeline för gas från ryssland till tyskland.

För en kort tid var fråga publikt debatterad i Sverige – men i huvudsak som en miljöfråga. De affärsmässiga konsekvenserna blev inte alls lika observerade.

Det där hindrar givetvis inte alls att kommersiella aktörer av olika slag här ser en potential. Givetvis gällande den tyska marknaden – men numera börjar det också visa sig att det här kommer att kunna spela roll även i Sverige.

I den här färska debattartikeln på E24 vill författaren lyfta fram det factum att gas redan finns i sydvästra Sverige – på det sättet att leveranserna sker från Danmark och att danska Dong i sin tur gjort upp med långa leveransavtal på rysk gas.

Omvägen via Tyskland till Sverige mao. Författaren menar att det på sikt kan göra att vi svenskar fastnar i beroendeställning till Ryssland. På sitt sätt har han helt klart en poäng.

Några saker i sammanhanget som i skenet av det kan vara intressant att lyfta fram är dock följande:

  1. För inte så länge sedan publicerade tidskriften Forskning och Framsteg en artikel om den Europeiska gashistorien. Där hävdade bla att Ryssland, aldrig någonsin, under hela kalla krigets tid, stängde av sin gaskran till Europa (den som idag går via Ukraina). Något jag fö skrivit om tidigare här.
  2. De visade också att detta med gas till Sverige – under en tid var en central önskan hos en svensk regering (men att ryssarna själva tackade nej till sist – de såg större marknadspotential i centralEuropa, så vi svenskar blev utan).
  3. De svenska kommersiella intressena av både gas och av gas till Sverige är troligen mycket större än så här. Detta exempelvis illustrerat med att Wallenbergsfamiljens riskkapitalverksamhet EQT precis den här sommaren gick in och köpte in sig i det sydvästsvenska företaget Swedegas. Ovanpå det är ordförande för verksamheten Lars Frithiof – tidigare VD för den svenska delen av tyska EON. Även detta något jag fö skrivit om tidigare här.

Författaren till artikeln i E24 pekar på ett intressant fenomen som få verkar uppmärksamma. Men frågan är om inte betydligt mer spännande finns här att upptäcka framöver.

Tänk vad ett litet ”oskyldigt” rör kan innehålla som källa till mycket.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat