Nätverks-Vaccin mot marknadsförändring

Ändå så sker det. Det oväntade som ändrar vår värld. Genom nytt som kommer från håll som vi inte tänkt på tidigare. Vi ser helt enkelt inte tillräckligt upp gentemot nytt som sker runt omkring oss. Så. Tänk om man därmed kunde vaccinera sig mot sitt egna sätt att tänka – och se. Genom rätt nätverk.

Enligt Organisationen Esbri – Institutet för Entreprenörskaps- och småföretagsforskning är Nätverk nyckeln till att hänga med i marknader som står under stora förändringar. De skriver så här på sin egen site och refererar till forskning på området:

“Richard Swedberg är redaktör för New Developments in Economic Sociology (Edward Elgar, 2005). I boken samlas artiklar om ekonomisk sociologi från början av 1990-talet och framåt. Ett avsnitt handlar om entreprenörskap och innehåller bland annat en artikel av AnnaLee Saxenian: The Origins and Dynamics of Production Networks in Silicon Valley. Hon menar att företagen i Silicon Valley kontinuerligt utvecklar sin individuella kunskap, samtidigt som de lär av varandra. På det sättet sprider de kostnad och risk för utveckling av nya produkter. Samtidigt ökar de sin beredskap mot en föränderlig marknad och en snabb teknikutveckling. Sociala nätverk hjälper till att bibehålla den dynamik som Silicon Valley är känt för.”

Då kan man fundera en stund på Jan Stenbeck – mannen som en gång på tiden satte upp TV-stationen TV3. Han placerade saken i London och många av oss trodde att det hela hade att göra med att han behövde ”rund” det svenska TV-monopolet som på den tiden inte tillät kommersiell reklam i Svensk TV. Detta löste alltså Stenbeck genom att skicka TV3 till oss via etern (läs sattelit).

Hade han vaccinerat sig?

Senare har dock framkommit att så inte alls var skälet. Stenbeck hade mycket väl kunnat ha hela redaktionen i Stockholm, sedan skicka saker per länk till tex London och därefter skicka tillbaka till oss i Sverige via Etern.

Så varför satte han då redaktionen i London?

Han själv gav faktiskt svaret efter ett par år.

Det hade att göra med nätverk.

Han menade nämligen att merparten av svenska TV-personer umgicks i samma kretsar, gick på samma kalas. Och han ville ju faktiskt skapa en helt ny typ av TV-kanal.

Följaktligen satte han upp den på en helt annan plats än Stockholm. Just i syfte att undvika det svenska nätverket i branschen.

Så boken som Esbri refererar har säkert sin poäng.

Men.

Det förutsätter att man umgås i nätverk som består av annat än likasinnade.

Om man lever i Silicon Valley. Är där alla de nätverk som finns tillräckligt stora för att ge de oväntade impulserna man behöver?

Och även om de vore det: är människorna där verkligen intresserade av att ingå i nätverk som ”inte är dem”?

En förutsättning för att nätverk skall kunna fungera som vaccin för marknadsföringsändringar torde mao vara att man Aktivt, till skillnad från passivt, letar efter andra intryck än normalt.

Hur många av oss är Egentligen intresserade av den saken?

Och om vi ens vore: Hur gör man för att inte fastna i sina egna tanke-banor ändå om man inte lyssnar tillräckligt noga?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat