Doktor marknadsrevolution

Fredagsmys, svartsnickare, hemtjänst. Sängen från Hästen. Huset fullt av servrar och trådlöst. Och nu i veckan tog företaget Doktor Hemma nästa steg i förändringen av våra privatliv.

Doktor Hemma: ett privat hembesöksföretag i Stockholmstrakten som nu löser akutbesök. Priset är 1700 kronor. På helgen – och gärna på kvällen. Akuten kommer till oss istället för att vi åker dit. På bilden han som driver saken.

Enligt DN, Dagens Medicin och flera som skrivit om det i veckan, finns det en marknad. Hembesöken av läkare har ökat med drygt 50 % de senaste 3 åren. Huvuddelen av ökningen förvisso äldre-relaterad medan hembesök till barnfamiljer hittills har gått i lägre takt. Studerar man Doktor Hemmas hemsida får man dock känslan av att det just är den senare nischen som företaget avser att skjuta in sig på.

Det kan också noteras att väntetiderna på akuten, enligt nätet, numera är ca 3 timmar i genomsnitt. Men låt säga stukad tumme, snorig, ärta i näsan eller lättare björkpollenallergi. Går det då verkligen så pass fort? Vi hamnar ju ständigt omkörda i kön av riktigt allvarliga skador.

Fast förresten. Även om det går så pass fort som på 3 timmar så tror nog de flesta av oss som har just mindre barn och varit på akuten ett par gånger att: ”nej, så fort går det nog inte alls”. Och det räcker väl att vi skall tro att det tar minst 10 timmar i genomsnitt för att vi också skall agera som kund baserat på den tanken?

Anta vi prissatte en förälders väntetid till 125 kronor/per timme (den ungefärliga alternativintäkten, efter skatt, för en förälder med månadslön på 40 000 kr). Anta sedan att det tog just 10 timmar. Då finns kanske en marknad redan idag – om priset inte blir mer än 1700 kronor. För att inte tala om hur det borde kunna se ut om saken blev klassad som Rut-bidrag en gång i framtiden. Lek sedan med att en anställde läkaren har en vanlig anställning och gör detta som ett extraknäck. Då kunde vi slippa betala för läkarens långsiktiga kompetensutveckling.

Det finns mönster i offentliga monopol-branscher som förändras. Flyget, järnvägen, energibranschen, apoteksverksamhet, bilprovning, bussåkning, finansbranschen etc. Beskrivet av Richard Vietor i boken ”Contrieved Competition” eller tex av undertecknad själv i boken ”Industrial Patterns i deregulated Industries”. I ena änden börjar nya aktörer dyka upp inom områden där det går att plocka russinen i kakan. Gärna inom smalare nischer. Doktor Hemma är ett påfallande tydligt exempel på sådant. Det försäkringsbolag som en gång på världen nischade sig gentemot bilförsäkringar bara för de som hade alkoholproblem, och företrädesvis krockar mer än oss andra, är ett annat exempel. I andra änden lågprisbolag.

Varför kan då sådant här uppstå? Kort beskrivet har det att göra med att de gamla monopolen arbetar med ”genomsnittskunden” som marknad. Det ligger i det politiska uppdraget som sådant. Lagom bra för alla. Men inte tillräckligt bra för ytterlighetskunderna.

Ur ren affärsmässig synvinkel siktar helt enkelt många monopol alldeles för mycket i mitten men dras sedan isär av ytterlighetsaktörerna. Rent affärsmässigt kanibaliserar samtidigt dessa nya aktörer en hel del på det offentliga – tex i form av att redan offentligt finansierad utbildning av läkare är gjord.

Den mest nyfikna frågan gällande vården blir dock när vi kan se storskaliga globala Lågprisvårdbolag ala ”Ryan-Air-koncept” etablera sig. När, och var, kan vi börja se dem?

En inte helt galen idé vore att sätta upp ett sådant företag vägg i vägg med IKEA. Med ingång strax bredvid bollhavet och inom nischen ”När du ändå skall lämna in barnen för att leka här kan vi ta blodprov på dem snabbt och kolla deras vikt åt dig”. Börja med saken en bra bit från Sverige, kanske i Ryssland där man kan föreställa sig att tillstånds-problematiken samt det eventuella opinionsproblemet som finns i Sverige för tillfället är mindre. Sen följ IKEAs varuhus globalt så att storskalighet kan uppnås. När affärsidén vidareförädlats tillräckligt långt, lönsamheten i modellen har prövats och opinionen i Sverige har gått än lite längre i den här riktningen så sikta på IKEAs Barkabyenheten.

Eller vänta. Någon som varit i Moskva på sistone och besökt IKEA, eller liknande fenomen? Saken kanske finns där redan. Vem vet?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat