Förädiskt viktiga ord som finns

”Han fattas mig”, som Astrid Lindgrens figur Mattis i Rövarskogen skrek ut saken i sin bedrövelse över att Skalle-Per gått bort. Många hävdar att världen nu känns lite sämre efter att Steve Jobs har gått bort. Visst har de rätt. Tyvärr verkar dock en del peka mot att världen kan vara sämre än så.

Ett gammalt uttryck för chefen är att hon/han kan delegera det mesta – men inte galjonsfigursrollen. Man kan inte outsourca funktionen som språkrör. Å andra sidan: varför skulle man självmant abdikera från ett av de unikt chefsrelaterade verktyg man har i sin hand? Ordets makt kan ju vara enorm. Det har vi lärt genom historien av King, Churchill, Goebbels och andra.

Enorma hyllningarna pågår på nätet av Steve Jobs som gått bort.

Flertalet personer har konstaterat att detta som sker är ett relativt nytt fenomen. Sällan har en industriperson hyllats publikt på motsvarande sätt. I DN den 9 oktober liknas läget vid när Michael Jackson gick bort.

Nedan är utdrag ur veckans Computer Sweden, 7 oktober – mittuppslaget där Steve Jobs hyllas.

Så här sa Hans Vestberg, VD för Ericsson:

”Vår bransch har förlorat en stor visionär och inspiratör. Med sitt innovativa tänkande var Jobs en del i att skapa massiv tillväxt i det smartmobilanvändande vi ser idag.”

Så här sa president Barack Obama:

”Steve var en av Amerikas största innovatörer, modig nog att gå sin egen väg, djärv nog att tro att han kunde förändra världen, och begåvad nog att lyckas.”

Att uttrycka sig rätt om Steve Jobs är troligen viktigt. Han uppfattas ju som en hjälte (och med rätta). Den som inte hyllar den hjälten på det sätt som vi själva vill göra riskerar att snarare bli mer nedgraderad än om man inte uttrycker sig alls. Och tvärtom: uttrycker man sig rätt så kan man istället ta del av bilden av hjälten.

Ordet är makt. Makt är förmåga att påverka. Påverka och fånga in en ny kund, en latent tänkbar anställd till firman eller bara att skapa en bild av energi kring en verksamhet. Det senare talas ofta som bygge av varumärket. Och i en tid av stor förändring på marknaden kan sånt vara viktigt. Mycket viktigt.

Citaten ovan pekar – än en gång – mot att näringslivet har något att lära av det politiska livet.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat