100 knack, 10 snack, 1 tack

Hur många kundkontakter behövs för ett avslut? Kan en bra ingenjör hitta svaret? Eller är det precis tvärtom? Kanske Skype kan hjälpa oss här.

Vi kanske lever en tid då ordet Försäljning börjar få återupprättelse. Det känns lite så. Allt fler talar i alla fall om värdet i att faktiskt kunna försäljning – och inte bara att göra en marknadsföringsplan.

Ett inte helt ovanligt sätt att se på den saken är att prata om en djup ”ingenjörskultur” i vårt land. En bra sak säljer ju sig själv. Så varför då prata försäljning? Det har vi väl aldrig behövt?

Men det var ju då.

Och möjligheten att via Amazon hitta böcker om ”Sales” ter sig svårare än att just nu hitta böcker i ”marketing” – något som kan ses som en illustration av situationen.

Men samtidigt verkar många ingenjörer vara rätt bra på försäljning – och detta trots att de kanske inte har läst någon kurs i marknadsföring alls under sin universitetsutbildning.

Dessutom har globalisering, IT och andra förändringar ökad konkurrenslandskapet.

Då fordras försäljning – på helt annat sätt än förut.

Uttrycket i rubriken hämtar jag som lån ifrån Jonas Kjellberg som jag hörde på Marknadstekniska Centrums årsmöte i veckan. Han var en av de tidigare Kinnevik-killarna som sen hoppade av och var med under Skype-resan.

Jonas själv berättade om att han – trots dubbla fina examina – inte hade en aning om hur man fick till det där med försäljning. Men frågan blev viktig för honom som ung dotterbolagsVD i Kinneviksfären när ägaren Jan Stenbeck själv uttryckte ett tydligt intresse för en enda sak: nämligen om Johan levererade intäkter eller inte.

På den vägen hittade Jonas en gammal bok med just rubriken ”100 snack, 10 knack, 1 tack”.

Rubriken på boken illustrerar så väl att blotta tanken om att faktiskt försöka skaffa sig en uppfattning om hur resan från idé till verkligen, om man vill göra tillväxten storskalig, faktiskt kan vinna på mätning. Och kanske också viss typ av ingenjörstänk.

Därmed inte sagt att just multiplar av 10 är rätt nyckeltal. Dessutom, givetvis så, det beror så mycket på vilken typ av försäljning vi menar.

Men däremot sagt att det kan vara poängfullt att fundera i just de här banorna när man tänker på sälj. Hur många kontakter behöver man egentligen, på ett ungefär och i genomsnitt, för att faktiskt få till en affär? Förvånansvärt många personer saknar ett svar på den frågan.

Kan det vara en slump att Jonas just nu skriver en bok om saken tillsammans med professor Tom Kosnik från (just det) USA?

Det finns ju som sagt inte så mycket böcker om ”sales”.

Frågan är bara om den säljer i Sverige.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat