Facebooks grundideologi fortfarande oexploaterad

I am: ”Responsible for bringing in the right people”. En visitkorts-titel hos en av de hypade IT-konsulterna under Internets tidiga år. Vi väntar på nästa steg.

Länge väntat på den riktigt stora effekten av nätet och de sociala medierna. Både för rekrytering – och ändrade marknadstänk. Reklamkanal har de sociala medierna varit rätt länge. Men vad händer sen?

Tog några år. Fick sedan höra att någon hade hört talas om att det fanns personer som fick jobbet den vägen. Därefter gick något år och personer jag mötte själv faktiskt kände någon som fått jobbet den vägen. Ytterligare lite senare träffade jag personer som berättade att de faktiskt själva hittat personal den vägen. Och chefer som hade börjat ägna tid åt att följa sitt LinkedIn-flöde, även för tidigare anställda. Man vet ju aldrig i framtiden var tanken.

Under året som gått har jag nu träffat chefer som själva berättat att de faktiskt hittat sitt jobb den här vägen.

Klart de sociala medierna nu börjar spela stor roll på kompetensrekryteringskartan.

Trots allt intressant att se hur den här saken utvecklas. Den här nyligen presenterade studien från Mashable ger en viss inblick.1 av 6 anställda i USA säger sig ha hittat sitt jobb den här vägen. 9 av 10 som söker nytt jobb har sin profil ute på ett socialt medie. Över 50 % som nu söker nytt jobb letar på LinkedIn, Twitter och Facebook.

Lite djupare ner i studien kan man se att personer som har mer än 150 kontakter: av dessa har 1 av 4 hittat sitt jobb den här vägen. I det segmentet har närmare 50 % haft en kontakt med en rekryterare den här vägen. Förhållandevis högutbildade personer – och till och med personer upp till 40 års ålder (eller högre) där detta nu slagit igenom på bred front.

Klart det lönar sig att vara social.

Ur ett svenskt perspektiv kan är det dock lite spännande att notera att Facebook, som många av oss svenskar just nu mest betraktar som en privatlivsfråga, spelar roll för USAs arbetsmarknad. Trots att saken mer eller mindre började just som en privatlivsfråga. En hel del av studien visar att Facebook, i USA, är minst lika viktigt för det framtida jobbet som just LinkedIn. Riktigt där är vi nog inte, ännu, i Sverige.

Funderat lite på varför Facebook lyckats ta sig in på arbetslivsmarknaden.

Kan det vara så att den privata sfären nu börjar välla över och påverka den affärsmässiga? Annorlunda uttryckt: mitt personliga privatliv, mina barn och personliga vänner: är nätverket om och kring dem starkare för mig än mitt affärsmässiga liv? Så är det nog faktiskt.

Vad kan det betyda för affärslivet på sikt?

Att vi kommer behöva bli mer personliga i vårt dagliga affärsliv?

Kommer ihåg en intervjusituation för ett konsultuppdrag i Norge i slutet av 90-talet. Där deklarerade den tänkta kunden – som var högt upp organisatoriskt placerad på Norsk Hydro – att jag skulle ha väldigt klart för mig följande: ”Här gör vi affärer med individer”. Det var det första som sades. Sen blev det lunch.

Lunchen gick ut på att pumpa mig om mig själv som person. Allt från min familj till vilket fotbollslag jag hejade på var onekligen intressant. Betydligt ointressantare var det däremot att fråga om firman jag jobbade för, vad vi gjorde osv. När lunchen var klar var också affären klar.

Det var som att jobba i Kina. En otrolig kontrast till att göra affär här i Sverige – där nästan ingen är intresserad av vem jag är utan snarare ”vilken firma jag representerar”.

Vilka vi är som individer är viktigt. I vissa kulturer mycket viktigare än vem vi jobbar för helt enkelt.

Har letat en stund för att se om det går att se något mönster kopplat till de sociala medierna här. Upptäckt med hjälp av den här artikeln från Forbes en relativt ny och väldigt intressant bokhandel i USA: Omnivore Books. Ja, en fysisk ”gammal bokhandel”.

Det mest slående med Omnivore Books är inte att ägaren driver en blogg och berättar om de nya böckerna som nu skall släppas. Utan att personen i fråga gör det på ett påfallande personligt sätt. Nästan som om hon som äger saken helt saknade gränsen mellan sitt ”Facebook-liknande-personliga-liv” och sitt ”arbete-som-bokhandlare”.

Antag att mera av sånt finns att vänta.

Om så finns en resa att göra för många företag de kommande åren.

Det kommer ta tid för oss att lära oss lösa upp gränsen mellan det privata och det arbetsmässiga på det här sättet.

Men den som lyckas fortare än andra kanske får sig en konkurrensfördel under tiden.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat