Geeley + ATKearney = Whoops-faktorn som näringslivsmått

Geely har nyss offentligt deklarerat en flytt av delar av Volvos Göteborgska forskningsverksamhet till Kina. Detta i kombination med den här boken riktar tanken:

Att tänka på Kina – just nu.

USA – från förr.

Europa – just nyss.

Och: hur världen blir sen!

Just det: hur blir egentligen världen Sen?

Winning the Merger Endgame: A Playbook for Profiting From Industry Consolidation. Dessa AT Kearney-konsulter hävdar, med slagkraft, att Mergers & Aquisitions (M&A) har ett mönster – som faktiskt kan förutses.

Det verkar faktiskt finnas mönster i marknader som öppnas. Ett sådant är att aktörer börjar att köpa och sälja varandra. De bygger därigenom helt enkelt om hela branschkartan. En del av dem vill, och lyckas, bli större. Andra förlorar, eller går upp i nya strukturer. Ur det växer ett nytt mönster fram. De stora kan påverka det stora spelet framöver. Alltså = intressanta att följa.

Kina, som vi ofta talar om som ett land, är ju egentligen inte enbart ett land. Det är även regioner. Precis som USA. Och för övrigt Europa. Den saken kan man dessutom se i form av att man fortfarande finner många Kinesiska stora bolag med förnamn av typen “Northern”, “Southern”, “Eastern” och sen med efternamnet “Branschen i fråga”. Northern Energyoperator osv. Kan man Mandarin går den saken att utläsa rätt tydligt i deras kinesiska namn (inte alltid lika tydligt på Engelska).

Redan på 70- och 80-talet i USA då flera marknader öppnades tex inom Energi, Finans, Flyg, Telekom började det ske mängder av M&A – inom just USA. Det tog några decennier för flera aktörerna att bygga om branschkartan. En del av dem gav sig ut på resten av världskartan.

Liknande fenomen kom sedan till Europa om dock något decennium senare – pågår i flera fall fortfarande. På drygt 10 år har vi tex fått några gigantiskt stora energispelare i Europa (Vattenfall, EON, EDF osv). De stora vi talar just nu.

Så Kina nu då?

Det vi många gånger helt missar om Kinesiska företag är att att fundera över varför de inte är “här” – mer än de redan är (undantag av typen Geeley – om vi talar just Sverige). Vi tänker dem så mycket från oss – alldeles för lite från deras horisont. Tittar man dock lite noggrannare inuti Kina kan man upptäcka att företagen jobbar för fullt – bla där hemma. De köper och säljer varandra in mass. De bygger just nu om sin egen karta. Första fundering: Har de ens tid med oss just nu?

Flera av de Kinesiska företag som vi idag betraktar som spännande finns inom just branscher av typen Energi, Finans, Flyg, Telekom. Självfallet även på fordonssidan. Men många av dem är fortfarande relativt regionala. Ändå betraktar vi dem som globalt stora – redan. Mätt tex med Fortunes 500-lista som mått (där flera av dem numera finns).

Geeley är en rätt liten aktör i Kina.

Men tänk den dagen då de har byggt ihop sig färdigt – hur stora blir de då? Vad gör de den dagen som deras egen karta är “klar”? Med vilken kraft kommer de då ut ur sina garderober?

Wooooops?

Skulle förresten inte någon kunna börja räkna på saken? Antal affärer av vem, hur och varför i Kina alltså. Som en slags garderobs-öppnar-indikator kanske.

Publicerat som “Whoops-faktorn”.

Eller så är det redan författarnas nästa bok.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat