Moores lag visar Ericssons framtid

En bekant berättade att Nordeas telekom-analytiker Helena Nordman-Knutsson för en kort tid sedan hävdade att man kan analysera utvecklingen av antalet anställda för Ericsson kommande år med hjälp av Moores lag (den som säger att processorkapaciteterna fördubblas på en viss, mycket kort, tid – omkring ett år. Varianter på lagen finns). Vad skulle hända om man tog henne på orden?

Principen att tänka i den typen av banor är en spännande tanke. Inte allt för ofta som sånt sker.

Så antag att så.

Skulle man då kunna föreställa sig att den “trafik-effektivitet” som Ericssons servrar kan leverera kommande tid ständigt kommer att dubblas de kommande åren? Om så: måste man då i samma takt dra ner på antalet anställda de kommande åren? Dvs om man vill behålla samma typ av lönsamhet som just nu. Eller kan man föreställa sig att trafikvolymen i näten (dvs våra kundbeteenden) kan växa snabbare än Moores lag? Eller bör man istället hoppas att Ericsson snarare hittar helt nya typer av innovationer och tex klättrar i värdekedjan så att man undviker Moore-principens ödesmättade anställningsprognos?

Låter den här analogin med Moores lag Verkligen helt galen?

Och: År inte analogier överhuvudtaget rätt spännande?

Frågan är bara vilka som är användbara – och till vad.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat