Harvard gratis på Nätet

Fick den här spännande listan via den mycket gode, trevlige och kloke bekante, och samtidigt levande uppslagsverkaren, och ovanpå det kunnige framtidstänkaren, professor Bengt-Arne Vedin:

KnowledgePåAllvarForFree

Tänk om precis nästan allt – inte bara en del, utan nu ALLT – man livnärde sig på fanns att tillgå For Free?

Vad hände då?

Tänker kanske inte i första hand bestseller-boken “Free” av Wired-redaktören Chris Anderson – även om den också är kul.

Utan mer på att med all sannolikhet skulle ju då murarna rivas. Man skulle behöva leta om sina grundbultar. Dvs vinna på att läsa om den här klassikern kanske istället – där just det uttrycket kom fram. Författad av Kennet Ahl – mannen som egentligen inte var han eftersom författaren egentligen hade helt annat namn.

Med all sannolikhet skulle man sen också behöva leta efter nya ideer från helt oväntat håll. Dvs vinna på att läsa om den gamla klassikern “Three Princess from Serendip “av Horace Wolpole – där just uttrycket Serendipity kom fram. En bok som paradoxalt/underhållande nog tyvärr inte kan hittas på Amazon för tillfället – men däremot enkelt For Free.

Men förresten: Är det inte de här sakerna som rätt många håller på med just nu?

Konsultbolag. Industribolag, Banker. Teleoperatörer – Universitet.

Läsa på Harvard kostar miljoner – lustigt när sånt finns For Free. Att just nu tex bygga sitt eget universitet – hur enkelt som helst. Krävs bara en dator – och en gnutta personlig energi. Och surfar man in en stund på listan upptäcker man också att nivån på den utbildning att hitta: påfallande bra.

Tur kanske att varumärken fortfarande finns. Och att det lär ta en stund innan allt som är Free hunnit att upptäckas. Det är väl ingen som har tid att kolla in en sån här spännande lista?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat