McKinseys stora problem

Svärfar berättade att: Fritiof Nilsson Piraten skrev en gång boken “En var sin egen professor” (en mycket underhållande pjäs).

Ungdomar och andra berättar om den framtida managementkonsultbranschen.

Då slog den här tanken sig ner: Just framför fötterna på oss finns nog en otroligt stor utmaning för managementkonsultbranschen på sikt.En av bästsäljarna just nu på Amazon är boken “Business Model Generation”.

Det är en enkel, tydlig och snabbläst handbok i nutidens “management-recept”. En uppenbar tanke med boken är att förpacka modern managementkonsult-kunskap så att oerfarna konsulter kan ta till sig dem snabbt (den är påfallande skickligt och väl skriven). Med boken i hand skall man kunna komma snabbt upp på banan och både veta vad man skall fråga sin klient om (och hur), vilken metod som skall tillämpas och hur man sedan skall gå tillväga för att leverera ett gott resultat. Ur ett sådant perspektiv är boken påfallande intressant. Det är sällan en enkel sak att förpacka ett “tänk”.

Troligen ingen slump att boken säljer så bra. På extremt kort tid har den kommit allra högst upp på försäljningslistorna.

Den här typen av utveckling är dock knappast ny. Det är flera decennier sedan som begrepp av typen Knowledge management, Strukturkapital osv blev centrala nyckelord för många kända konsultbolag av idag. Men ändå: allt fler av den här typen av handböcker börjar nu finnas publikt.

Dvs riktigt Bra IT-handböcker, projekthandböcker, strukturkapitalbyggar-handböcker osv börjar nu finnas.

Och här: managementhandböcker.

Vad betyder det för konsultföretagen från nu?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat