Harvard hämtar impulser från Simskolan

Den påfallande kloke managementkonsulten Klas Mellander (se tex boken “The Power of Learning”) gjorde mig en gång uppmärksam på om detta med simskolan av idag. Och, i simhallen idag, kom den “tillbaks”. Men i form av herregud den var klok.Som liten har många tidigare fått lära sig simma genom torrsimsmetoden. Man sitter på stranden och sedan när man lärt sig torrsimmet får man pröva i vatten. Idag lär man sig inte på det viset. Många tyckte nog dessutom att torrsim var en väldigt tråkig metod.

Alla av oss som har småbarn har sett sina barn ta märken. Ett av de första heter “baddaren”. För att få det måste man bla lära sig att “koka vatten”. Vilket handlar om att stoppa huvudet under vattenytan och sedan blåsa (och bubbla). Många barn tycker att det är en jättekul sak att ta märket baddaren.

Poängen i detta, hävdar Klas, ligger i att man lär sig hålla huvudet nära vattenytan. Som liten är man gärna rädd för den saken och lyfter på huvudet så mycket man kan när man skall lära sig simma.

Ju närmare vattenytan man vågar hålla sitt huvud desto bättre tyngdpunkt får man. Ju högre upp man sträcker sitt huvud desto sämre placering för tyngdpunkten. Och. Desto svårare att lära sig simma.

Klas hävdade att ledtiden, i genomsnitt, idag för att lära sig simma är mer än halverad i jämförelse med torrsims-metoden.

När man hör den här berättelsen låter den rätt klok.

Om man sedan tänker den tanken ett litet steg vidare kan man slås av den här tanken: det finns onekligen väldigt många olika sätt att lära sig saker på. Vissa av dem är mycket långsamma. Andra kan vara betydligt snabbare och effektivare. Långsamt lärande kan dessutom vara rätt tråkigt. Snabbt lärande kan å andra sidan vara rätt roligt. Det finns alltså olika sätt att lära en sak på. En del av dem är både bra, och effektiva.

Vad skulle hända om management-utbildningarna av idag tog och analyserade simskolan?

Extremt kortad ledtid för att individer skall uppnå den kunskap som de levererar?

Koka vatten kan man dessutom göra på många sätt.

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat