Tänker Svenskt Vatten på vatten?

I Sverige är vatten nästan gratis. Vi har gott om det. Och det är rent.

I många delar av världen saknas det vatten. Det är en bristvara. Och det är sällan rent.

Framtidens export fordrar en marknad. Någon som köper.

De flesta som köper något gör det för att de vill och/eller behöver något.

Det sägs ibland att Sverige är ett av de mest globaliserade länderna i världen. Det stämmer nog. Så brukar det vara med många små länder. Beroendet av omvärlden är nog i genomsnitt större hos små länder.

På en konferens i Chicago för några veckor sedan hävdade en amerikan att endast 15 % av amerikanerna ens har ett pass. Hisnande siffra i jämförelse med Sverige? Men stora länder har många gånger mindre behov av omvärlden – än små länder. Små länder måste tänka på världen på ett helt annat sätt. Världen är marknaden. Utan den: ingen som köper.

Så ändå: varför tänks det så sällan på vatten? Och. Vad finns det för någonting mer som vi inte tänker just nu?

Comments are closed.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat