Affärsmöjligt

Förändring är ordet. Vi upplever en tid av ständigt högre omvandlingshastighet.

Det kan ske fort, som tex i konsultvärlden och kring allt som är Internetrelaterat och där den tekniska utvecklingen är snabb. Då kan det gå exceptionellt fort upp, så väl som ner. Ligger i sakens natur. Det vi kan tro på just nu kan då vara borta i morgon. Medan annat som bubblar och just nu är litet och smått kan bli enormt viktigt att se. Eller tvärtom, givetvis så.

Alternativt kan det ske långsamt, som tex i energinära branscher och kring sådant där stora investeringar, mycket kapital och t.ex. politiken är inblandat. Vill vi bygga en långsiktigt stark och stabil kundkrets som stannar kvar hos oss i längden. De flesta affärer byggs inte över en natt. Eller om vi vill följa frågor kopplade till generationsskiften eller samhällsförändring i stort. Då är det mer som en oljetanker – ett långsamt och segt förlopp förvisso, men som när det slår igenom knappast kan bromsas hur enkelt som helst.

Båda de sakerna är i blickfånget här. Och gärna just kopplingen mellan dem. Som exempel frågar jag mig därför gärna vad ett nytt internetrelaterat fenomen kan betyda för affärsmöjligheterna långsiktigt. Eller hur globaliseringen slår på vardagsaffärerna ute i förortens Sverige just nu. Jag pendlar gärna mellan smått och konkret, och stort och abstrakt.

Det här skulle kunna uttryckas som att jag egentligen är mest intresserad av två Ytterligheter: Det korta och snabba, samtidigt som det långsamma och sega. Det som är nära och mitt framför fötterna på oss och vi kan ta på – samt det som är långt borta i framtiden och just nu mest enbart en tanke.

Kloka personer har förvisso hävdat att vi alltid har upplevt oss leva i accelererande förändring. Som om vi befann oss på en exponentiell kurva. Teknikhistorikern Thomas Huges skulle därför troligen säga något i stil med att: ”Nutidens förändring är inte så farligt, vi är anpassningsbara och kommer klara oss bra.”. På ett övergripande plan, och sett över lång tid, har han nog rätt.

Men det räcker inte som råd till oss företagare, eller för den delen oss individer – just nu och ett antal år framåt. Det räcker inte heller för oss som vill utveckla en sak.

Så det hjälper oss inte så mycket att det sett över tid är förhållandevis lite som sker här i världen. Ungefär som historikern Fernand Braudell klokt erinrat om att fransmännen faktiskt fortfarande äter samma typ av baguette – trots allt som skett sedan den industriella revolutionen. Vi har helt enkelt Ändå behov av att förstå hur företagsvärlden förändras, och hur vi kan förhålla oss till det. Vi behöver se mönster, peka ut möjligheter och finna vägarna framåt.

För även om näringslivet som sådant består: Företag kommer ju faktiskt och går. Och det kan som sagt gå Väldigt fort upp, så väl som ner.

Ambitionen jag har är att tänka på upp.

Det är vad jag menar med uttrycket “Affärsmöjligt” i underrubriken på bloggen.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat