Marknadsförändring

En gång var affärsvärlden enkel. Sälja, det gjordes mest av sig självt. Kunder de ringde och vi tog emot. Vi levde planerarnas tid och talade gärna om Distributionsekonomi. Vi började bygga på verktygslådan för konsten att hinna distribuera allt som skulle till kund.

Området bytte sen namn till Marknadsföring. Konsten att Föra en marknad blev viktig istället. För när 70-talskriserna kom så uppfann vi kunden. Och vår verktygslåda fick några nyare verktyg. På sitt sätt vad det en rätt hälsosam tid.

Samtidigt började ord som Strategi och Scenario-metodik växa till sig. Vi ville börja förstå de stora mönstren på marknaden. Igor Ansoff fick genomslag för en av de moderna böckerna i, just Corporate Strategy. Och Herman Kahn gav genomslag för Framtidstänkarbranschen. Uttryck av typen Creative Distruction fick fotfäste i landet – trots att just det är en påfallande gammal tanke från den amerikanske akademikern Joseph Schumpeters tidiga 1900-tal.

Med det växte verktygslådan ytterligare.

Snarlik utveckling skedde faktiskt, men lite tidigare, i USA. Reklamen uppfanns när konkurrensen blev tuff. Man behövde verktyg att skilja ut sig från bruset. Gärna längs vägkanten där folk åkte förbi. En tid väl beskriven i boken “The history of Marketing Thought” av Robert Bartel.

Idag ser givetvis världen helt annorlunda ut.

Ändå sitter vi hårt fast i en verktygslåda av hammare och spikar och försöker använda dem på nutidens problem – när många av verktygen egentligen uppfanns för problem som fanns då. Ibland går det där bra. Ibland går det sämre. För ibland behöver vi helt nya verktyg för dagens problem. Eller så är det så enkelt att nya bättre verktyg finns att tillgå för gamla problem.

Det är säkert inte en slump att nya uttryck av typen Knowledge Management, Den nya Ekonomin, Disruptive Technologies, Tribe Marketing, Den Nya Affärsmodellen nu finns att tillgå. Ja, säkert fler uttryck än vi orkar att svälja. Så vår verktygslåda idag är större än stor. Den består av allt från t.ex. Reklam, 4Pn, Five Forces, Scenarios, Matriser och SWOT, till Morfologisk Analys, Svarta Svanar, Tipping Points, Guerilla Marketing, Blue Oceans, Long Tails och… ja, listan kan göras hur lång som helst. Och vem vet vad som är att vänta härnäst?

Ovanpå det har det klassiska marknadsföringstänket successivt klampat på, och hamnat mitt in i det som ibland kallas för FöretagsStrategi-fältet. Var finns vår marknad och var är den på väg? Vad hotar oss och vilka är våra framtidsmöjligheter? Vad nytt kan skapas och hur placera oss där? Exempel på frågor som är viktiga nu. Branscher och gränser är inte längre stabila.

I allt detta så finns dock en gemensam nämnare: Kunden och Marknad – det spelar roll.

Samtidigt är egentligen ordet Marknad bara ett perspektiv på företagandets liv. Kärnan finns i att se firman från Utsidan, till skillnad från i att börja från insidan – och både på lång sikt och kort sikt.

Inte så lätt att göra den saken helt själv. Att få tid kan vara rätt svårt. Dessutom sitter vi ofta, nästan per definition, fast där vi är, med våra verktyg. Att se sig själv utifrån är inte så lätt som det låter. När vi ser oss i spegeln på morgonen är det inte så ofta vi ser något annat än det som vi såg just igår.

Med det sagt är dock inte alls företagens insida ointressant. Långt därifrån. Insidan är det som skall matcha med utsidan. Ingen av delarna klarar sig utan den andra. Den som tror att firman klarar sig utan en säljare, så väl som utan en produktionsapparat, dess anställda, en utvecklingsapparat, en ekonomifunktion osv – den har givetvis fel. I den meningen kan vi nog inte tala om varken marknadsföring, strategi, eller någonting annat för den delen: som ett isolerat fenomen. Det fungerar helt enkelt inte så.

Men det spelar roll var man börjar.

Det är också därför jag valt att använda ordet “Marknad” i underrubriken för bloggen.

Att sedan även orden “Förändring”, “Teknik” och “Världen” finns med i underrubriken för bloggen – det kommer som en naturlig konsekvens av just det här valet. För har man sagt Marknad blir nog dessa tre ord påfallande svåra att undvika nu och framöver.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat