I korthet

Bloggen finns till för att räta ut Affärsmöjligheter och Mönster i våra förändringstider. Peka på Möjligt, och hitta Vägar att ta oss fram på. Om Marknadsförändring i en allt mer global värld präglad av tekniktider och vårt behov av att tänka på Kund och handla Entreprenört. Om Strategiska vägval, och handlingsalternativ. Så givetvis Globaliseringen, Tekniken och Skiften i nuet, och sen, som en startpunkt. Påverkat av vad som sker i det dagliga flödet av sånt som har hänt – och kanske kan ske längre fram.

Korsningar mellan gammalt och nytt, egna och andras tankar – leder till tvära kast mellan stora tankar och små detaljer. För upptäck och upptäckt. Från teoretiska tänk till praktiskt genomförbart. Och för oss som lockas av det gränslandet. Kanske självklart men ändå: det vi tänker påverkar ju vad vi sen gör. Det vi  gör speglar vårt tänk. Så det här är givetvis på riktigt som Hans Carlsson på Siemens uttryckte saken rätt nyss. Då gäller att vara Bra – som Marin Deinoff på webbyrån Creuna så klokt har uttryckt sin tanke om marknadsmöjligheterna av idag.

Startpunkter till Handling. Eller en ny Prata – för att citera en tidigare kollega managementkonsulten Klas Mellander på Celemi. Embryon till ändrade tänk, beteendemönster, personliga förhållningssätt, satsningar, affärsidéer och framtidsspaningar givetvis så. Eller ett latent eller pågående utvecklings- eller forskningsprojekt.

Kunskap, kuriosa och en liten gnutta skvaller sa Hampus Lindh på IVA. Tveksamt – kanske ibland. Men skvaller om framtid som drivkraft. Även om att se mönster i vårt kalejdoskop av förändring inte är så lätt. Fast ändå kanske just därför. Troligen därför också som bloggen är full av tankemodeller, metaforer, analogier, oväntade upptäckter, anomalier och unicorns (de som inte finns alltså). Ja, sånt som lockar min egen nyfikenhet och saker jag försöker förstå.

Om Möjligt och Tänkbart – spännande ord. Så sa både David Sonnek på SEB Venture Capital och professorn Bengt-Arne Vedin, personer som tvingar tankarna framåt. Det gäller ju att ställa in ficklampan rätt.

Dessutom för oss som lockas av nyfikna tankar från annat håll. Mycket ger ju annars intrycket av att vara färdigtänkt. Men så kan det väl inte vara? Kanske en “Second opinion” även om inget har frågat. Eller så har någon gjort det och något kan sägas. En-gång-om-Dagens tankbank säger ibland professors-kollegan-och-vännen Mats Engwall.

Även en ambition att delge Kopplingar: individer och observationer. Givetvis även företag, företeelser, händelser, nyhetsplatser och tex filmer och internetadresser som kan ha värde på sikt. Allt sånt och sådana bör tackas för det. Utan sånt blir ju ingenting. Tankar som professorn och långväga konsult-person-bekante Eric Giertz illustrerat rätt bra genom åren.

Därför också ett antal viktiga kanaler och en hög av texter och böcker som lästs och här blottläggs. I den meningen en bank som kanske kan ge ömsesidig ränta en dag. Med ränta på ränta, vem vet? För kunskap och gratis, men kostar vår tid.

Och nyttjas helt fritt för den som vill så förstås.

Formen på bloggen är självvald och hyfsat rätt fri. Just blogg har en stil som passar för sånt. Annat passar för annat format.

Du och vi alla är givetvis välkomna in.


Random Posts Widget By Best Accounting Services

WP SlimStat